Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Det landsdækkende handicapcenter Pissassarfik søger Landsdækkende specialeansvarlig fysioterapuet

Vil du være med til at præge udviklingen og løfte handicapområdet på landsplan  i et nyt spændende kraftcenter, hvor høj faglighed, tværgående samarbejde og vidensdeling er nøgleord?
Så er du måske vores nye kollega?
 
Tiltrædelsesdato: 1. januar 2021 eller efter nærmere aftale.
 
Om stillingen
Pissassarfik, Det landsdækkende handicapcenter, er i sin form og koncept det eneste af sin slags i Grønland. Centeret er opført i Sisimiut til formålet, og er en enhed under Socialstyrelsen.
Behandlerteamet består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger og talepædagog.
 
Til centeret visiteres borgere med handicap (medfødte, erhvervede, fysiske, psykiske). Vi yder rådgivning, vejledning, undervisning og træning for de enkelte borgere – børn som voksne, i centerets veludrustede lokaler. Dertil tilbydes råd og vejledning til pårørende og fagproffessionelle.
Ydelserne vil blive leverest såvel på centeret som lokalt, hvor den enkelte borger bor, og det konkrete behov er. Af hensyn til borgerne og udviklingen af handicapområdet på landsplan, er det vigtigt, at centerets samarbejde med kommunerne bliver så tæt og udviklet som muligt. Det handler om videndeling, rådgivning og tilbud om målrettet kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere. Stillingen indeholder rejseaktivitet, da opgaverne skal løses der, hvor det er mest hensigtsmæssigt.

Vi forventer:

 • At du er uddannet fysioterapeut
 • At du kan udarbejde behandlingsplaner og udføre behandlings-/træningsforløb
 • At du kan arbejde selvstændigt, tværfagligt og er stabil og loyal
 • At du medvirker til at fremme en åben og konstruktiv dialog med kommunerne
 • At du er villig til at yde en ekstra arbejdsindsats
 • At du kan yde rådgivning og vejledning til borgere, pårørende, fagprofessionelle m.v.
 • At du kan anvende IT på brugerniveau
 • Det en fordel at du har erhvervserfaring inden for handicapområdet.


Vi tilbyder:

 • En spændende stilling, hvor du har mulighed for at påvirke og løfte udviklingen på handicapområdet
 • Indflydelse på, hvordan stillingsindholdet omsættes til praksis
 • Et fagligt miljø, hvor du bliver udfordret af dygtige kollegaer, ligesom du kan udfordre dem og dig selv
 • En arbejdsplads, der er til for at skabe resultater for mennesker med handicap og løfte områdets generelle faglige niveau
 • En arbejdsplads, hvor forskellighed værdsættes, og arbejdsmiljøet tages alvorligt.


Sisimiut ligger lige nord for polarcirklen og er Grønlands næststørste by. Det er også den sydligste by med slædehunde. Alt i byen er inden for gåafstand.
Byen byder på mange forskellige udendørs aktivitetsmuligheder for både børn og voksne, vi ligger lige ved havet og er omgivet af fjelde og et fint bagland, der er rig på muligheder for et aktivt friluftsliv.  
Læs mere på  www.qeqqata.gl

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerleder Naja O. Lennert, tlf. +299 34 50 78 eller e-mail: naja@nanoq.gl
Ønsker du yderligere information om at arbejde i Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under ”job”.

Ansøgning
Opslaget løber til og med den 27. november 2020.
 
Samtaler forventes afholdt i uge 49, november/december. Vi forbeholder os retten til at afholde samtaler løbende, som foregår enten ved fysisk fremmøde eller via videokonference.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning