Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Jurist til Indenrigsafdelingen

Indenrigsafdelingen i Formandens Departement søger en engageret jurist.

De kommunale vedtægter skal synliggøres. Kommunalfuldmagtens grænser skal tydeliggøres. Kompetencen for Tilsynsrådet skal evalueres. Kommunerne skal sikres rådgivning og vejledning. Dette er blot nogle af vores aktuelle juridiske opgaver.
Vi har brug for et godt juridisk hoved til at være med til at løse opgaverne. Vi søger derfor en jurist til at indgå i afdelingen.

Du skal sammen med dine kollegaer være med til at sikre en god servicering af vores Naalakkersuisoq. Du skal også deltage i sekretariatsbetjening af Tilsynsrådet, Valgnævn, Valgbarhedsnævn samt Den Politiske Koordinationsgruppe, som er et forum for Naalakkersuisut og borgmestrene. Du skal desuden bidrage til den almindelige sagsbehandling samt til løsning af opgaver i øvrigt.

Indenrigsafdelingens primære ressortansvar er sektortilsyn med kommunernes styrelsesforhold. Vi aflægger så vidt muligt et årligt tilsynsbesøg i hver kommune. Afdelingen har nær kontakt med kommunerne og andre myndigheder. Desuden deltager afdelingen på forskellige måder i tværoffentligt samarbejde.

Afdelingens ansvarsområder omfatter blandt andet:

 • Legalitetstilsyn med styrelsesforhold på alle niveauer i kommunerne
 • Gennemførelse af valg til Inatsisartut og borgerråd
 • Sekretariat for Tilsynsrådet
 • Sekretariat for Valgnævn
 • Sekretariat for Valgbarhedsnævn
 • Sekretariat for Den Politiske Koordinationsgruppe.


Afdelingen varetager ansvaret for lovgivning om blandt andet:

 • Den kommunale styrelse
 • Valg til Inatsisartut
 • Valg til kommunalbestyrelser, lokaludvalg, bygdebestyrelser og menighedsråd
 • Valg til borgerråd
 • Grønlands inddeling
 • Registrering (tinglysning)
 • Ekspropriation.


Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads tæt på den politiske beslutningsproces
 • Et uformelt arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger
 • En hverdag, hvor dagene aldrig er ens, og hvor du er med til at præge opgaverne
 • En mulighed for personlig og faglig udvikling.


Vi forventer, at du:

 • Har en juridisk uddannelse
 • Har kendskab til den kommunale verden
 • Kan arbejde både selvstændigt og i teams
 • Er god til at formulere dig skriftligt
 • Har kendskab til forholdene her i landet
 • Har kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation
 • Kan begå dig på flere sprog, her vil grønlandsk særligt blive foretrukket.


Vi lægger derudover vægt på, at du:

 • Har interesse for at arbejde i et til tider travlt miljø
 • Har flair for at have mange bolde i luften
 • Har evner for analyse og strategisk planlægning
 • Kan strukturere din hverdag alene og sammen med afdelingen
 • Er initiativrig, kreativ, resultatorienteret og udadvendt.


Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Nærmere oplysninger om afdelingen og stillingen kan indhentes hos afdelingschef Klaus Georg Hansen, tlf. 34 51 11, e-mail: kgh1@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist: 2. december 2020 kl. 12:00.

Tiltrædelse: 1. februar 2021, eller efter aftale.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning