Gå til hovedindhold
109

Dette jobopslag er udløbet

Seniorrådgivare inom digitaliseringspolitik till Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

Vill du bidra till att stärka Nordiska ministerrådets arbete med att skapa världens mest digitalt integrerade region och bidra till den digitala omställningen? I så fall är tjänsten som seniorrådgivare inom digitaliseringspolitik något för dig.
 
I rollen som seniorrådgivare inom digitaliseringspolitik är du en del av avdelningen för tillväxt och klimat med ca 20 medarbetare. Du får engagerade kollegor som värdesätter kunskapsutbyte, samarbete och att leverera resultat med hög kvalitet. Vi har nära kontakt med privata företag, branschorganisationer och offentliga myndigheter. Vi har en öppen och positiv miljö och en informell ton. Våra uppgifter utgår vanligtvis från huvudkontoret i Köpenhamn men löses i nära samarbete med kollegor i vårt internationella nätverk.
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter 
Som seniorrådgivare inom digitaliseringspolitik kommer du att bidra till att verkställa och utveckla det nordiska digitaliseringspolitiska samarbetet inom ramen för Nordiska ministerrådet för digitalisering (MR-DIGITAL) i nära samarbete med digitaliseringsmyndigheter och departement samt andra samarbetspartner i de nordiska och baltiska länderna.
 
Du kommer att bli en del av ett område där vi i övrigt arbetar tvärsektoriellt för att främja grön omställning och för att stärka företagens produktivitet och konkurrenskraft genom projekt, kunskap och bidrag avseende användning av ny teknik.
 
I rollen ingår att: 
 • författa skrivelser, förbereda möten och göra presentationer
 • omsätta politiska mål i Vår vision 2030 och Digital North 2.0 till konkreta åtgärder med störst värde för de nordiska länderna. Det gäller inte minst arbetet med att främja tillgången till digitala tjänster över landsgränserna i Norden och åtgärder för att stärka digital ansvarsfull utveckling i nära samarbete med digitaliseringsmyndigheder och nyckelaktörer från it-branschen
 • arbeta tvärsektoriellt. Vårt team ingår i många tvärsektoriella uppgifter. Din roll kan till exempel vara att bidra till att initiera och utveckla strategiska projekt, där du i nära samarbete med andra ministerråd och centrala myndigheter, aktörer och kunskapsmiljöer i Norden definierar nya insatser och produkter som skapar värde för nordiska företag och invånare
 • hålla regelbunden kontakt med nyckelpersoner inom digitaliseringsområdet i de nordiska och baltiska länderna, såväl på tjänstemanna- som expertnivå
 • hantera projekt och budgetfrågor, anbudsförfaranden med externa aktörer kring exempelvis analyser och utvärderingar
 • representera Nordiska ministerrådet i nordiska och internationella möten och konferenser.
 
Tjänsten innebär vanligtvis en del resande, framför allt inom Norden (ca 30 dagar/år).
 
Utbildning och erfarenhet  
 • Du har en relevant högre akademisk utbildning på mastersnivå eller motsvarande
 • Du har minst sex års relevant arbetslivserfarenhet av projekt och samarbete med digitaliseringsmyndigheter med många intressenter och samarbetspartner
 • Du har intresse för och kunskap om digitaliseringspolitik och en god förståelse av både de utmaningar och möjligheter som ökad dataanvändning, 5G, artificiell intelligens m.m. skapar
 • Du har erfarenhet av internationellt samarbete och arbete med att driva politik och projekt i nära samarbete med internationella partner på digitaliseringsområdet.
   
Observera att för anställning krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna. Du ska dessutom kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på ett av sekretariatets tre officiella arbetsspråk, danska, svenska eller norska.

Du som person 
 • Du har förmåga att självständigt initiera, driva och överblicka såväl korta som långa processer, i nära samarbete med många aktörer
 • Du är engagerad, dynamisk och proaktiv i ditt åtagande och har en mycket god samarbetsförmåga
 • Du har analytisk och kritisk förmåga och har lätt för att uttrycka dig klart och koncist både skriftligt och muntligt.
 
Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här.
 
Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetar från hela norden
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Väldens mest hållbara och integrerade region
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomienhet. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda. Nordiska ministerrådet vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region till 2030. Som officiellt samarbetsorgan för de nordiska länderna spelar Nordiska ministerrådet en viktig roll för att säkerställa goda ramvillkor för att myndigheter och företag ska kunna utnyttja och omsätta digital teknik till lösningar med störst värde för invånare i Norden.

För mer information se www.norden.org.

Vi ser fram mot din ansökan
Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Ida Heimann Larsen på idalar@norden.org. Önskar du veta mer om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.
 
Vi är flexibla med tillträde men önskat tillträde är till årsskiftet. Sista datum för ansökan är 16 november 2020.
 
 
   

Skicka ansökan