Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Psykolog med klinisk funktion i psykiatrisk ambulatorium, Dronning Ingrids Hospital

Vi søger en psykolog til et Psykiatrisk ambulatorium i rivende udvikling, pr. 1. januar 2021 eller efter nærmere aftale.

 

Psykiatrisk ambulatorium

Ambulatoriet er en del af Psykiatrisk område og varetager undersøgelse, udredning, kontrol og behandling af voksne med en psykiatrisk lidelse eller på mistanke om psykiatriske lidelse.  Ambulatoriet dækker befolkningen i hele Grønland, forløb kan derfor afvikles for patienter ambulant under indlæggelse og via telepsykiatri.  I området er der særlig fokus på udredning af patienter for psykiatriske lidelser, behandling for svær angst, depression og opfølgning på selvmordsforsøg / forebyggelse. I behandlingen er der et tæt samarbejde med overlægerne, ligesom der afholdes læge og psykologkonference 1 gang ugentligt.

 

Om os:

 • Det psykiatriske område ledes overordnet af en overlæge og en oversygeplejerske  
 • Det daglige arbejde i ambulatoriet for psykologer koordineres af en psykolog, som også har ansvaret for tilrettelæggelse af kompetencer udvikling, supervision for psykolog gruppen mm.
 • Ud over psykologfunktionen består psykiatrisk område af en sengeafdeling med plads til 12 patienter, en pædagogisk terapi, distriktspsykiatri, socialrådgiverfunktion
 • I området er også ansat tolke og lægesekretærer. Du vil i det daglige være en del af en psykologgruppe på 6 psykologer, hvor af 2 er tilknyttet børn- og ungepsykiatrien

 

Vi søger dig, der:

 • Er autoriseret psykolog eller med interesse for at blive autoriseret
 • Har uddannelse inden for kognitiv eller metakognitiv metode eller interesse herfor
 • Har erfaring fra udredning (PSE, WAIS) og behandlingsarbejde i psykiatrien  
 • Har lyst og evne til at indgå i et tværfagligt samarbejde
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • Har viden om psykiatri eller interesse for psykiatri

 

Vi tilbyder dig

 • Et spændende og alsidigt job med mulighed for kompetence udvikling
 • At arbejde med telepsykiatri
 • Gode muligheder for at få indflydelse på udviklingen af behandlings tilbud inden for psykiatrien i Grønland
 • Supervision og kollegial sparring
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening

 

Ansættelse vil ske på baggrund af en tilfredsstillende børneattest.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato: 1. januar, eller efter aftale

 

Ansøgningsfrist: 26. november 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Overlæge Parnûna Heilmann på tlf. (+299) 34 34 48 eller på e-mail: paho@peqqik.gl  eller Ledende Oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen på tlf. (+299) 54 75 16 eller på e-mail: abkj@peqqik.gl  

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Ansøgningsfrist: 26. november 2020

Søg denne stilling