Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

Nuussuup Atuarfia søger en socialrådgiver / Job nr. 557/20

Nuussuup Atuarfia søger en socialrådgiver med ansættelse pr. 1. december 2020 eller efter aftale.

Om Nuussuup Atuarfia:

Nuussuup Atuarfia er en skole med 322 elever med engageret lærerstab på 50 undervisere. Skolen er tosporet med 24 klasser fordelt på 16 normalklasser og 8 specialklasser.

Stillingens indhold:

Som socialrådgiver bliver din primære opgave at koordinere det sociale arbejde omkring eleverne på skolen. Således vil arbejdet bestå i at være opsøgende i forhold til elever og forældre/værge, samtaler med børn og forældre/værge, rådgivning og vejledning til skolens personale samt at håndtere skolens sagsbehandling vedrørende elever.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet socialrådgiver eller tilsvarende
 • At du er arbejdsom, visionær, initiativ og kan arbejde selvstændigt
 • At du har mod til opsøgende arbejde
 • At du kan sætte dit eget præg på jobfunktionen og være med til at udvikle området på skolen
 • At du er i stand til at etablere gode relationer til børn og unge
 • At du er vedholdende og villig til at lede efter nye muligheder
 • At du er indstillet på en høj grad af samarbejde med skolens personale og eksterne samarbejdspartnere
 • At du er dobbeltsproget vil være en fordel

Dine opgaver vil bl.a. være at

 • Udbygge og forbedre skole- hjemsamarbejdet
 • Være kontaktperson for elever, der kræver en socialfaglig indsats
 • Rådgive og vejlede personalet i arbejdet med børn
 • Lave samtaleforløb med elever og forældre/værge
 • Lave handleplaner for elever eller klasser, der har behov for socialfaglig bistand
 • Give socialfaglig sparring til personalet
 • Lave indsatser på skolen omkring misbrug, trivsel og mobning
 • Indgå i skolens kriseberedskab

Opgaverne løses i tæt samarbejde med skolens personale og ledelse, samt vores eksterne samarbejdspartnere som er Familieforvaltningens socialrådgivere, afdelingen for Sundhed og forebyggelse og med Misi samt i netværk med de øvrige skolers socialrådgivere.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, AK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 557/20 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 15. november 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Kattie Egede Motzfeldt
Telefon: +299 366401
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning