Gå til hovedindhold
115

Dette jobopslag er udløbet

Børne- og Familieforvaltningen søger 2 Afdelingsledere til Ungecenter i Tasiilaq / Job nr. 548/20

Har du ledelseserfaring, tænder du på arbejdet med at gøre en forskel for unge med særlige behov, og er du fagligt velfunderet i arbejdet med unge med særlige behov…?

Så søger Børne- og Familieforvaltningen 2 Afdelingsledere til vores Ungecenter med ansvar for henholdsvis botilbud og pædagogisk behandlingstilbud. Stillingerne er med virkning fra den 1. november 2020 eller snarest muligt derefter.

Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med udvikling af det forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet, og har i løbet af 2020 igangsat en række nye initiativer, som alle skal være med til at styrke opgaveløsningen. I 2021 igangsættes yderligere nye tiltag. Et af disse, udspringer i et ønske om at styrke det forebyggende og behandlende arbejde på ungeområdet på Østkysten.

Ungecentret:

Pr. 1. januar 2021 etableres et Ungecenter i Tasiilaq.

Ungecentret vil rumme en Døgnafdeling for 14 – 18 årige, i alt 8 - 10 pladser; et efterværnstilbud i døgnregi for 18 – 23 årige, i alt 6 pladser samt et pædagogisk dagbehandlingstilbud for unge med særlige behov i aldersgruppen 12 – 18 år. Vores nuværende Ungerådgivning vil blive en del af dette.

I Ungecentret møder den unge omsorgsfulde voksne som vil dem, og som bliver et fast holdepunkt i deres tilværelse. Der arbejdes med ADL-træning (Almindelig Daglig Levevis), så de unge lærer at tage vare på sig selv. De unge lærer betydningen af at indgå i et fællesskab og de forpligtigelser der følger med. Der arrangeres socialpædagogiske aktiviteter og udflugter.

Ungecentret skaber rammen om det psykologiske og pædagogiske behandlingsarbejde, hvor blandt andet miljøterapi bliver en af de metodiske grundsten. Alle unge i tilbuddet tilknyttes en form for dagsaktivitet. De unge understøttes i at kunne fastholde et arbejde eller uddannelse, der kan være med til at sikre dem en god tilværelse. Der tilbydes gruppeterapiforløb til de unge som kunne have gavn af denne behandlingsform. Til de unge som lider af rusmiddelafhængighed, er medarbejderne medvirkende til at understøtte et liv med afholdenhed. For de fleste unge er det vigtigt at bevare en tilknytning til hjemmet og ens biologiske familie, hvorfor man også arbejder helhedsorienteret med familien, som en del af tilbuddet.

I det kommende Ungecenter vil man samarbejde med de omkring liggende institutioner i Tasiilaq, såsom skole, ungdomskulturhus, lokale virksomheder og Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked. Ligeledes søger vi at etablere et samarbejde med det private erhvervsliv som kan bistå med flere praktikmuligheder, elevpladser og lignende.

Vi tilbyder:

  • Stor indflydelse på udvikling og indhold i Ungecentret
  • Gode rammer bestående af 2 bo afdelinger, køkken, stue og vagtrum
  • Idrætshal med scene, musikinstrumenter og motionsrum. Værkstedfaciliteter
  • Selvstændig bygning med 6 værelser til efterværn
  • Diverse inventar til inde- og udeaktiviteter, herunder egen båd samt jolle

Afdelingsledere

Vi ønsker:

  • At du er uddannet pædagog, socialrådgiver eller har anden relevant videregående uddannelse og erfaring med målgruppen erhvervet på anden vis
  • At du har lyst til at arbejde målrettet, visionært og vedholdende med ungegruppen
  • At du har en motiverende og anerkendende ledelsesstil
  • At du er optaget af at opnå resultater i arbejdet med børn og unge

Om kommunen, byen og afdelingen:

Byen Tasiilaq er den østligste by i verdens største kommune, Sermersooq. Området omkring Tasiilaq byder på en storartet natur og kulturelle oplevelser året rundt. Desuden er de fleste sportsgrene gratis at benytte, fx fitness og crossfit. Om vinteren kan du stå på ski eller køre på hundeslæder, resten af året nyde den fantastisk natur og sejlture og fiskeri i området.

Børne- og Familieforvaltningen i Tasiilaq dækker de 5 omkringliggende bygder. Her er ca. 2200 indbyggere.

Vi samarbejder med Afdelingen i Nuuk i forhold til opgaveløsningen. Dette gælder både i behandlingen af underretninger samt socialfaglige undersøgelser.

Børne- og Familieforvaltningen Tasiilaq ledes af en fælles Chef og består af Børne- og Familieafdelingen samt Børne- og Familiecentret. Børne- og Familiecentret har Behandlingsleder. Vi bor i et fælles hus og har et tæt samarbejde i dagligdagen. Herudover har vi ansvar for Ungehuset, Familiehuse og –lejligheder samt Krisecentret.

Der kan findes yderligere oplysninger om forvaltningen og om Kommuneqarfik Sermersooq på kommunens hjemmeside.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen omfattet af særlige attraktive ansættelsesvilkår.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 548/20 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 11. november 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Lene Warwick
Telefon: +299 367795
Martha L. Olsen
Telefon: +299 367322
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning