Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Vikar til tolkekontoret ved Grønlands Domstole

Vil du medvirke til ret og retfærdighed i Grønland?

Som tolk ved Grønlands Domstole løser du en vigtig opgave ved at sørge for, at alle aktører i retssagerne forstår hinanden. Dermed er du med til at sikre en retfærdig rettergang og fortsat tillid til domstolene.

 

Stillingen hører under Grønlands Domstoles tolketjeneste med placering i Nuuk. Stillingen er tidsbegrænset til 7 måneder, idet der er tale om et barselsvikariat.

 

En både professionel og sjov hverdag
Tolketjenesten består af 5 kolleger og cheftolken, og er en lille, hyggelig og uformel afdeling under Retten i Grønland. Vi varetager vigtige sager på professionel vis, men vi glemmer ikke at have det sjovt, mens vi er på arbejde. Derudover er vi en moderne arbejdsplads med de nyeste arbejdsredskaber, så vi kan levere et godt stykke arbejde.

 

Tolketjenesten bistår kredsretterne, Retten i Grønland samt Grønlands Landsret med oversættelsesopgaver i alle sagstyper. Du vil få et indgående kendskab til de mange forskellige sager, som bliver behandlet ved Grønlands Domstole.

 

Du skal være med til at sikre, at såvel mundtlig tolkning som skriftlige oversættelser er af højeste standard og kvalitet.

 

Når du ikke deltager ved retsmøder, arbejder du med skriftlig oversættelse af rets- og domsbøger eller bilag.

 

Vi anvender simultantolkning i vid udstrækning, men også dialogtolkning. Under retsmøderne vil du som tolk som oftest være til stede i retslokalet. Du vil dog også komme til at tolke via televideo fra din arbejdsplads, eller via telefon.

 

Flere indgange til dit nye eventyr:

  • Er uddannet tolk, evt. cand. mag. eller BA i grønlandsk.
  • Har fremragende kundskaber i grønlandsk og dansk.
  • Har en god hørelse og er hurtig til at opfatte, hvad der bliver sagt
  • Har erfaring med at simultantolke
  • Er god til at strukturere dine dokumentversioner i Word og holde orden i øvrige IT-værktøjer
  • Er fleksibel og kan deltage i tjenesterejser med dommere og retssekretærer
  • Har gode samarbejdsevner
  • Er mødestabil og loyal – både overfor kolleger, men også overfor den tavshedspligt, som gælder i jobbet
  • Er villig til at yde en ekstra arbejdsindsats, når retsmøder trækker ud, eller der ligger mange domme til oversættelse
  • Kan arbejde selvstændigt og bevare overblikket også i travle perioder

 

Er du interesseret?
Du skal sende din ansøgning til Retten i Grønland via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på linket nedenfor.

 

Vi vil gerne høre om din motivation for at søge stillingen, din uddannelsesbaggrund og tidligere ansættelser. CV, kopi af eksamensbeviser og andet relevant materiale skal uploades sammen med din ansøgning. Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 9. november 2020 kl. 12.00.

 

Ansættelsesproces
Vi holder samtaler løbende. Stillingen er til besættelse snarest muligt.


Ansøgere som indkaldes til samtale, må forvente at skulle gennemføre en mindre skriftlig test af deres evner som oversætter.


Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med SIK. Vi kan efter omstændighederne anvise en bolig, som du skal betale husleje m.v. for efter gældende regler.

Vi vil i forbindelse med ansættelsesproceduren med dit samtykke indhente udskrift af kriminalregisteret.

Få mere at vide om stillingen ved at ringe til Cheftolk Kaja Grønvold på tlf. +299 36 39 82 eller ved at skrive til kgh@domstol.gl.

Du skal sende din ansøgning til Retten i Grønland via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på linket nedenfor.

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=136039&DepartmentId=7220&SkipAdvertisement=true

 

Grønlands Domstole består af Grønlands Landsret, Retten i Grønland og kredsretterne. Grønlands Landsret behandler udelukkende ankesager fra kredsretterne og Retten i Grønland. Retten i Grønland behandler de sager, som ved lov eller Inatsisartuts lov er henlagt til denne domstol som 1. instans samt de sager, som er henvist fra kredsretterne. Retten i Grønland forestår endvidere undervisning og vejledning af kredsdommerne og kredsretternes medarbejdere, ligesom den gennem sin administrationsafdeling servicerer Grønlands Domstole. Kredsretterne er organiseret i 4 retskredse med hovedkontor i Ilulissat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. Grønlands Domstole beskæftiger ca. 80 medarbejdere.