Gå til hovedindhold
113

Dette jobopslag er udløbet

Teknikimik Ilinniarfik, KTI Sisimiut søger kollegievejleder - gerne med pædagogisk baggrund

Er du frisk på nye udfordringer, og har du det, der skal til - eventuelt en pædagogisk baggrund - for at støtte vores elever og lærlinge, så har vi et spændende job til dig.

Vi søger en kollegievejleder til vores elever og lærlinge, herunder især for de unge elever under 18 år. Du skal som kollegievejleder - gennem aktiviteter - være med til at skabe gode inkluderende rammer, trivsel og tryghed for vores elever og lærlinge.

Du skal være klar på at arbejde fleksibelt, hvor du er sammen med elever og lærlinge, primært efter skoletid og i weekenden. Der vil også være opgaver, der skal løses i skoletiden, fx kontakt og samarbejde med skole og forældre – svarende i alt til en arbejdsuge på 40 timer.

Det er vigtigt for os - og ikke mindst eleverne - at du som kollegievejleder er fagligt og menneskeligt velfunderet og har både lysten og evnen til at arbejde med unge mennesker under uddannelse.

Teknikimik Ilinniarfik (KTI) i Sisimiut omfatter bl.a. uddannelser inden for gymnasium, bygge- og anlæg, entreprenør- og råstofområdet og en betydelig kursusvirksomhed.

Skolens kollegier ligger i umiddelbar nærhed af skolen, og du vil i din hverdag have et tæt samarbejde med skolens uddannelseschefer, undervisere og vejledere.

Som kollegievejleder skal du bl.a.
 • Varetage den daglige kontakt med kollegianerne i de kollegier, som du bliver ansvarlig for
 • Fremme det sociale liv og fællesskabet på kollegiet
 • Iværksætte rengøringsordninger for kollegianerne og sikre, at de bliver fulgt
 • Kunne vejlede om hygiejne og om elementær sund madlavning
 • Sørge for, at kollegianerne overholder ordensreglerne for kollegierne
 • Sikre, at der etableres beboerråd og afvikle kollegiemøder om forholdene på kollegierne, aktiviteter og eventuelle uoverensstemmelser
 • Være en del af vagtordningen sammen med det øvrige personale i nattetimerne og i weekenden
 • Være fleksibel og kunne arbejde tæt sammen med skolens øvrige personale, herunder pedeller, kollegieinspektør, studievejledere og undervisere
 • Derudover bidrage til sikring af vedligeholdelse og indkøb til kollegiet
 • Hjælpe med at orientere og holde forældre underrettet om kollegieforholdene og den enkelte kollegianers trivsel

Vi forventer:
 • At du er uddannet pædagog eller har en anden relevant socialfaglig uddannelse
 • At du er kommunikativt dygtig og har en systematisk og anerkendende tilgang til det pædagogiske arbejde
 • At du er selvstændig og struktureret
 • At du har lyst til at arbejde med unge under 18 år
 • At du er empatisk, kan gå i dialog med kollegianerne og løse konflikter i deres opstart
 • At du har godt et humør og er imødekommende
 • At du er dobbeltsproget i dansk og grønlandsk


Vi tilbyder:

 • Engagerede kolleger
 • Mulighed for stort ansvar og selvstændige arbejdsopgaver
 • Stor frihed til at udvikle de pædagogiske tiltag for kollegianerne
 • En arbejdsplads i udvikling, midt i storslået natur med rig mulighed for udendørs aktiviteter, herunder jagt, fiskeri, langrend adventure race m.v.


Stillingen ønskes besat snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Børneattest og Offentlig straffeattest
Stillingen er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når KTI har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når KTI har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.
Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og offentligstraffeattest.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende kollegieinspektør Paninnguaq Heilmann telefon +299 867642 eller forstander Jokum Møller telefon +299 867600.

Vi forbeholder os ret til at behandle ansøgningerne løbende.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning