Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Konsulent til Tidlig indsats

Har du lyst til at arbejde målrettet med, at alle børn skal have de bedste forudsætninger for at trives, at indgå i fællesskaber og udvikle faglige og sociale kompetencer? Brænder du for udvikling og implementering af forebyggelsesindsatser? Så er dette en stilling for dig.

Socialstyrelsen søger en ny kollega, der har erfaring med at arbejde projektorienteret, og som brænder for at skabe positive forandringer på forebyggelsesområdet. Stillingen er forankret i den tværfaglige forebyggelsesafdeling Paarisa, som bl.a. arbejder med udvikling og implementering af nye forebyggende metoder og indsatser i et tæt samarbejde med kommunerne, sundhedsvæsenet og andre myndigheder. En kerneopgave for afdelingen er udvikling af tværfaglige tiltag, hvor borgere er i fokus.

Om stillingen
Du bliver en del af et engageret team, hvor idéudvikling, koordinering, involvering og implementering er nøgleord. Du vil bl.a. få til opgave at arbejde målrettet med at nytænke indsatsen Tidlig indsats for gravide og småbørnsfamilier.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:

 • Udvikling og implementering af politisk vedtagne initiativer
 • Koordinering af tværfagligt samarbejde, herunder sikre at opgavernes løses i tværfagligt regi
 • Sekretariatsopgaver for Tidlig indsats
 • Løbende programkoordinering af Tidlig Indsats
 • Samarbejde med tværfaglige aktører inden for Tidlig Indsats
 • Løbende monitorering, dokumentation og evaluering
 • Planlægning og facilitering af møder, workshops mv.
 • Udarbejdelse af skriftligt materiale såsom projektbeskrivelser, notater og rapporter
 • Udarbejdelse af nye udviklingsprojekter
 • Vidensindsamling og formidling
 • Opfølgning og implementering.


Dine kvalifikationer
Vi søger en medarbejder, der:

 • Har en relevant uddannelse, f.eks. inden for det pædagogiske, psykologiske, sundhedsfaglige eller socialfaglige område.
 • Det er en fordel hvis du har en relevant overbygning som diplom, master eller kandidat
 • Har erfaring med projekt- og udviklingsarbejde
 • Har viden om - eller erfaring med - tidlig indsats og forebyggelsesområdet
 • Besidder stærke kompetencer inden for skriftlig og mundtlig formidling
 • Kan tænke strategisk, analytisk og utraditionelt
 • Kan arbejde selvstændigt og planlægge strategi- og udviklingsforløb
 • Er struktureret og resultatorienteret
 • Er engageret og god til at samarbejde med mange forskellige mennesker
 • Gerne dobbeltsproget i grønlandsk og dansk, samt mestrer engelsk på brugerniveau.


Ud over arbejdet med Tidlig Indsats indebærer stillingen også faglige opgaver i forhold til andre indsatsområder i Paarisa såsom vold, seksuel sundhed, seksuelle overgreb, MANU, selvmord, alkohol, rygning, hash, kost etc.
Naalakkersuisut og den danske regering blev i oktober 2019 enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland og at etablere et fælles tværgående arbejde herom.  Arbejdet har resulteret i anbefalinger til 16 målrettede initiativer, hvor styrkede rammer for den tidlige indsats på børneområdet er en af dem. Stillingen udspringer således af det grønlandsk-dansk tværgående arbejde og er som udgangspunkt tidsbegrænset til udgangen af 2023, men vil evt. kunne forlænges.

Om Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 6 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Myndighedsafdelingen, Foranstaltningsafdelingen og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.
 
Tiltrædelsesdato: 1 december 2020 eller efter aftale.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingschef i Paarisa Ditte Enemark Sølbeck på ditt@nanoq.gl /+299 34 60 37 eller faglig leder Rikke Louise Kuhn riku@nanoq.gl/ +299 34 68 52

Ansøgningsfrist: 5. november 2020 kl. 12.00 (grønlandsk tid)

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning