Gå til hovedindhold
125

Departementet for Finanser søger økonomer med interesse for analyser og samfundsudvikling

Kan du bidrage med stærke analytiske kompetencer og gode samarbejdsevner – ønsker du at sætte tal bag de politiske beslutninger, og trives du på en arbejdsplads, hvor faglighed og udvikling prioriteres højt – så søger vi medarbejdere til Afdelingen for Økonomisk Planlægning.

Om jobbet
Departementet for Finanser søger medarbejdere med en skarp pen og gode samarbejdsevner, som kan udføre økonomiske analyser i høj kvalitet. Du skal både understøtte beslutninger i form af analyser, men også kunne udføre selvstændige analyseprojekter inden for bl.a. offentlige udgifter. Du bliver en del af et fagligt stærkt hold, der har et fælles mål om at sikre god økonomisk planlægning og solide beslutningsgrundlag for de politiske beslutninger.

Dine arbejdsopgaver
Opgaverne går fra overordnet økonomisk planlægning til detaljeret analyse samt håndtering af politiske sager, herunder:

 • Indsamle og bearbejde data
 • Sætte ord på tal – og omvendt
 • Gennemføre økonomiske analyser og konsekvensberegninger
 • Udgiftsanalyser
 • Håndtering af politiske sager, herunder høringer og §37-spørgsmål
 • Tværgående samarbejde, herunder opgaver i forhold til EU og Grønlands Økonomiske Råd
 • Bidrage i forbindelse med udarbejdelse af økonomiske udgivelser
 • Bidrage til analyser og styring i forbindelse med selvstyrets gældsforvaltning
 • Efter behov deltage i departementets øvrige opgavevaretagelse.


Vi forventer, at du:

 • Er selvstændig med fokus på at skabe resultater
 • Har relevant samfundsvidenskabelig uddannelse med hovedvægt inden for økonomi
 • Har gode formidlingsevner på skrift såvel som i tale
 • Har en stærk analytisk profil og gerne erfaring med relevante IT-analyse værktøjer
 • Er systematisk, struktureret og arbejdsom
 • Har erfaring med tværgående samarbejde
 • Det vil være en væsentlig fordel med erhvervserfaring særligt fra en politisk styret organisation
 • Det vil endvidere være en fordel, at du har kendskab til det grønlandske samfund og sprog samt forståelse for grønlandske samfundsforhold og som minimum behersker engelsk på højt niveau.


Vi tilbyder:

 • Et spændende og ansvarsfuldt job
 • At blive en del af et godt fagligt miljø med fokus på gensidig feedback og kort vej til handling
 • At komme tæt på det politiske niveau
 • Varierede og tværgående arbejdsopgaver
 • Høj grad af indflydelse inden for den overordnede målsætning
 • En uformel omgangstone.


Om os
Departementet er en del af centraladministrationen, som er underlagt Naalakkersuisut. Kernen i vores arbejde er politisk økonomi. Departementet har aktuelt ca. 30 medarbejdere fordelt over flere afdelinger omfattende økonomi, jura, landsplanlægning og forfatningsarbejde. Under departementet er tilknyttet Skattestyrelsen, Økonomi- og Personalestyrelsen samt Grønlands Statistik.

Vores hovedopgave er betjening og rådgivning af Naalakkersuisoq for Finanser og koordinering af den finanspolitiske dagsorden. Vi står for udarbejdelse af bevillings- og skattelovgivning, tilsyns- og analyseopgaver, arbejdet med den økonomiske og fysiske planlægning samt økonomiske reformer.

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Per Aksel Petersen på tlf. +299 34 51 08 eller e-mail peap@nanoq.gl.
For nærmere oplysninger om Grønlands Selvstyre se www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 13. november 2020 med henblik på tiltrædelse den 1. januar 2021 eller snarest derefter.
Ansøgning bedes vedlagt CV og komplette eksamenspapirer incl. karakterudskrifter fra den samlede uddannelse samt relevante referencer.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Der vil være mulighed for ansættelse som specialkonsulent eller chefkonsulent for ansøgere med tilstrækkelig relevant erfaring.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Departementet ønsker at fremme ligestilling uanset køn, etnisk baggrund, religiøs overbevisning eller handicap. Ligeledes ser vi livserfaring og personlig modenhed som en fordel.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning