Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Børne- og Skoleforvaltningen søger efter en leder til Fritidscentret i Qeqertarsuatsiaat / Job nr. 506/20

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret leder til Fritidscentret i Qeqertarsuatsiaat, en stilling under Børne- og Skole Forvaltningen, til besættelse snarligst muligt.

Fritidscentret under Børne- og Skole Forvaltningen, er et værested for børn og unge efter skoletid, holder åbent om dagen og om aftenen. Åbningstiderne i hverdagene fra mandag til fredag er fra 08:00 om morgenen til kl. 17:00 om eftermiddagen. Om dagen er der 2 medarbejdere i Fritidscentret. Der holdes så åbent om aftenen fra mandage til og med torsdage i tidsrummene 19:00 til kl. 23:00. Om fredagen holdes der åbent fra kl. 19:00 til kl. 23:30, hvor der så er en enkelt medarbejder i huset.

Det vægtes af medarbejderne i Fritidscentret, at børnene tilbydes sunde aktiviteter i naturen i deres fritid, ikke mindst med grundlag i naturens egne rigdomme i form af blomster og sten.

Lederens arbejde er normeret til 40 timer om ugen med daglig arbejde fra kl. 08:00 til kl. 16:00. Efter behov er der også mulighed for at arbejde fra kl. 07:00 til kl. 15:00 eller fra kl. 09:00 til kl. 17:00.

Funktioner, der har relationer til stillingen:

Lederen for medarbejderne/skal sammen disse fremokomme med forslag og sammen skal de fastlægge mål og sikre, at de pædagogiske målsætninger efterleves i hverdagen. 

Vedkommede skal også udføre et pædagogisk arbejde i forbindelse med samarbejdet med forældrene. Vedkommende skal også udforme handleplaner, aktivitetesplaner og registrere medarbejdernes og brugernes fremmøde og udforme rapporteringer med grundlag i disse observationer.

Ansvars- og arbejdsområderne vil bl.a. indeholde:

 • I samarbejde med lederen for fritidsaktiviteter i Paamiut at skulle sørge for de administrativer opgaver og ledelse af medarbejderne i Fritidscentret i Qeqertarsuatsiaat.
 • At udforme og implementere handleplaner i Fritidscenret.
 • At deltage i udviklingen og videre udbygningen af Fritidscentret.
 • At deltage i aktiviteter med børnene og de unge i Fritidscentret.
 • Sammen med ledelsen at udarbejde budgetter, bogføring og sikre en videreformidling.
 • At koordinere arbejdsplaner/-skemaer for medarbejderne.
 • At have et tær samarbejde med forældrene til børnene og de unge i fritidscentret.

Vi forventer:

 • Du skal være pædagog uddannet, have erfaring med arbejdet som socialmedarbejder eller have erfaring med arbejde i klubber.
 • Erfaring med ledelse og med administrative opgaver.
 • At være selvstændig, være igangsætter, have vilje og have overblik.
 • Du skal være alsidig inden for det arbejde, du skal påtage dig.
 • Du skal være god til samarbejde og have et godt humør.
Vi vægter også:
 • Marker de områder, der forventes af dig.
 • Stabil, kvalitetsbevidst med blik på detaljer. 
 • En, der kan have mange bolde i luften uden at miste overblikket.
 • Er god til verbal såvel som mundlig kommunikation.
 • Kan arbejde selvstændigt, ansvarbevidst og serviceminded.
 • Er arbejdsvant og evner at fordele og afbalancere faste arbejdsrutiner.
 • En der evner at kunne fastholde sit overblik/fokus og koordineringsevne selv under travle perioder.
 • Robust, evner at igangsætte, have mentalt overskud over for andre og som har en stærk vilje.
 • En der kan arbejde med på at opnå mål, udvikle og skabe forbedringer.
 • Er god til at arbejde med tal.
 • Har en bredde i samarbejds øjemed.
 • Man prioriterer ansøgere, der er dobbeltsprogede (grlsk/da)

Vi tilbyder:
Et udfordrende arbejde, som giver plads til den udpegede kan have medindflydelse om arbejdets indhold og som giver et fuldkomment ansvar til pågældende om opgavernes udvikling og tilpasning. Vi finder det meget vigtigt, at der skal bruges den tid, der skal til for, at den udpegede person sættes forsvarligt ind i arbejdet og vægter ligeledes højt at den gode omgangstone og det gode arbejdsklima, der har været, fastholdes i tæt samarbejde med ledelsen og at der derudover hele tiden skal være plads til den udpegede person til at kunne tage selvstændige initiativer og fornyelser i sit virke.

Afdelingen for skoler tilbyder løbende tilpassede kurser til ledergrupper.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 506/20 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Qeqertarsuatsiaat
Yderligere oplysninger fås hos: Riikki Grønvold
Telefon: +299 367303
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning