Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Vuggestue Amaagajaaq i Tasiilaq søger en souschef - Job nr. 541/20

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret souschef til Vuggestue Amaagajaaq, i Tasiilaq, med tiltrædelse snarest.

Vuggestuen Amaagajaaq er en lille kommunal daginstitution beliggende i Tasiilaq, i Østgrønland. Vuggestuen består af to stuer med 12 børn på hver. Hver stue er normeret til et personaleteam bestående af én pædagog, én barne- og socialhjælper, og én ufaglært pædagogmedhjælper. Stillingen som souschef er en fuldtidsstilling, hvor arbejdsgangen vil være fordelt mellem administrativt kontorarbejde og pædagogisk arbejde på stuen.

Stillingens indhold:
Vi søger en – gerne erfaren – souschef til at indgå i både det pædagogiske og det administrative arbejde, og varetage en række opgaver herunder:

 • Driften af den stue du bliver tilknyttet
 • Pædagogisk udviklingsarbejde med børnegruppen
 • Udvikling af vuggestuens pædagogiske linje
 • Faglig supervision af personalegruppen
 • Administration og indberetning af lønsedler
 • Ledelsesmæssige opgaver under lederens fravær
 • Ad hoc opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med vuggestuens øvrige medarbejdere og lederen.

Forventninger til ansøgere:

 • At du er uddannet pædagog eller tilsvarende
 • At du formår at bruge din faglige viden i det praktiske arbejde
 • At du er nysgerrig og åben over for nye idéer
 • At du kan bevare et overblik i en travl hverdag

Vi lægger desuden vægt på:

 • At du er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 541/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 3. november 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Fg. leder Christian Westphael Jensen
Telefon: +299 367821
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning