Gå til hovedindhold
114

Dette jobopslag er udløbet

Paarsisoq søger en Barne- og socialmedhjælper til integreret daginstitution / Job nr. 531/20

Integreret daginstitutionen Paarsisoq søger en Barne- og Socialmedhjælper med tiltrædelse efter aftale. Stillingen er en fuldsstilling.
Paarsisoq er en integreret daginstitution, der er beliggende på vejen til bydelen Radiofjeldet. 

I Paarsisoq er der plads til 90 børn, i vuggestuen er der plads til 12 børn i 3 stuer, i Paarsisoq er børnene fordelt i lokalerne således, de yngste og de mellemste børn er placeret i 2 lokaler, det tredje lokale bruges som forberedelseslokale for omkring 2 årige børn, der snart flytter til børnehaven.

I børnehaven er der plads til 18 børn i 3 lokaler, i 2 lokaler er børnene fordelt ligeligt, 1 lokale bruges til skoleklare børn. Paarsisoq er beliggende tæt på byen, den blev taget i brug som børnehave i 1969, senere blev den udvidet med vuggestue.

Personalet er normeret til 22; en leder, en souschef, afdelingsleder, 4 pædagoger, 6 baene/socialhjælpere, 6 medhjælpere, 1 kok, køkkenassistent og rengøringsdame.

I børnehaven Paarsisoq bliver arbejdet foretaget i henhold til "meeqqerivitsialak" modellen, i Paarsisoq lægger vi vægt på at have barnet i centrum, sund grænsesætning, tydelige og forståelige beslutninger for børn og der føres dialog med børnene, om hvad de evt. har lyst til at lave.

I Paarsisoq er det vigtigt, at alle brugere laver aktiviteter der er sunde og udviklende.

Vores værdier i Paarsisoq er:

 • Den anerkendende pædagogik
 • Bruge naturen som et pædagogisk redskab
 • At lære børnene respekt for forskellighed
 • At skabe trygge omgivelser for børnene, som giver plads til udvikling.

Vi kan tilbyde:

 • En arbejdsplads hvor du har mulighed for at tage ansvar og påvirke institutionen.
 • En aktiv arbejdsplads.
 • Mulighed for deltagelse i kurser og uddannelse.
 • Engagerede forældre og søde børn.
 • Medansvar på arbejdspladsen med mulighed for indflydelse.

 Vi forventer:

 • At du er uddannet Socialhjælper eller tilsvarende
 • At du er initiativrig og kan tage ansvar
 • At du er villig til at indgå i pædagogiske diskussioner om vores arbejde
 • At du er kreativ og kan lide at lave pædagogiske aktiviteter sammen med børnene.
 • At du  er imødekommende og positiv overfor børn, personale og forældre.
 • At du er stabil og har kendskab til omgivelserne.

For yderligere oplysninger om stillingen rettes til leder Aani Barlaj telefon:36 67 60 e-mail: anba@sermersooq.gl

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og SIK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation i Grønland.

Ansættelsen sker med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 531/20 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 02. november 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Aani Barlaj
Telefon: +299 366760
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning