Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Kommunaldirektør til Kommune Qeqertalik

Kommune Qeqertalik søger en ambitiøs og dynamisk kommunaldirektør, der sammen med den øvrige ledelse, skal lede, videreføre og styrke de igangværende strategiske prioriteter og processer i kommunen. Stillingen er placeret i Aasiaat og refererer til borgmester Ane Hansen.

 

Kommune Qeqertalik blev dannet ved kommunedelingen af Qaasuitsup Kommunia i 2017 og har et samlet areal på 85.280 km2 samt et indbyggertal på ca. 6.340 (1. januar 2020), fordelt på 4 byer og 8 bygder.

Aasiaat er beliggende på en ø på den sydlige og yderste kant af Diskobugten. Selve øen ligger i et stort skærgårdsområde, som i folkemunde kaldes "landet med de tusinde øer". Byen har cirka 3.100 indbyggere og er dermed Grønlands femtestørste by. Med dens særlige naturværdier har Kommune Qeqertalik naturlige forudsætninger for at markedsføre sig som en kommune med enestående tilbud indenfor kultur- og fritidsområdet, og allerede i dag besøges kommunen årligt af et stort antal udenlandske turister.

 

Den nye kommunaldirektørs hovedopgaver er først og fremmest at sikre, at borgmester og kommunalbestyrelse får den rette rådgivning og dermed et kvalificeret beslutningsgrundlag at træffe beslutninger ud fra. Herudover at deltage i udviklingen og etableringen af en ny og spændende organisation. Stillingens hovedopgaver er primært at:

§  Rådgive og vejlede borgmester, udvalget Inua (økonomiudvalg) og kommunalbestyrelse i beslutningsprocessen

§  Sikre en høj kvalitet i sagsfremstilling og beslutningsoplæg

§  Sikre et politisk og administrativt overblik og prioriteringsgrundlag

§  Fremlægge sagerne og redegøre for problemstillinger på en overskuelig og let forståelig måde

§  Redegøre for konsekvenserne ved valg mellem alternative muligheder, og fremkomme med klare og konkrete løsningsforslag uden hensyntagen til partipolitiske holdninger hos de politiske beslutningstagere

§  Sikre en høj ansvarlighed i forhold til budgetter og de økonomiske konsekvenser af givne beslutninger

§  Sikre fokus på en stadig udvikling af kommunens service over for borgere og erhvervslivet i Kommune Qeqertalik

§  Virke som inspirator og igangsætter i den nye kommunes udvikling

§  Sikre gennemførelse af de strategiske beslutninger

 

Som nærmeste rådgiver for borgmesteren forventes den nye kommunaldirektør at:

§  Indgå i en tæt sparringspartnerfunktion på alle de områder, som borgmesterembedet omfatter

§  Bistå borgmesteren i de mange eksternt orienterede opgaver i relation til borgere, erhvervsliv og øvrige samarbejdspartnere

 

Der må forventes en vis rejseaktivitet både til de forskellige områder i kommunen, til andre byer i Grønland og i forbindelse med deltagelse i arrangementer i udlandet.

 

 

 

 

Den rette kandidat har en relevant videregående uddannelse på kandidatniveau og mestrer gerne mindst tre sprog - primært grønlandsk dernæst dansk og engelsk. Dertil kommer:

 • Naturlig autoritet og dynamik. En synlig topleder
 • Innovativ og visionær. En ildsjæl med ambitioner og drive
 • Proces- og resultatorienteret med helhedssyn
 • En samlende leder med høj integritet (inddragende samt uddelegerende)
 • Høj faglighed
 • Kan agere afbalanceret i en kompleks politisk organisation
 • Kan tænke strategisk og handle operationelt
 • Har et godt netværk og godt blik for vækstpotentialer i kommunen

 

Kommune Qeqertalik tilbyder en central lederstilling i kommunens øverste ledelse i tæt sparring med borgmesteren i en spændende og nydannet kommune, med en spændende struktur:

 • Kort vej til beslutningerne
 • Et selvstændigt job i stor udvikling – og en plads i spidsen for et nyoprettet erhvervsråd
 • En afvekslende hverdag med stort fagligt ansvar og indflydelse
 • Engagerede og dygtige kollegaer

 

Aasiaat er Nordgrønlands uddannelsescentrum med bl.a. et gymnasium, en erhvervsskole og en specialskole. Der er forskellige butikker i Aasiaat, som f.eks. dagligvare- og tøjbutikker, samt ”Brættet”, hvor fangerne og fiskerne sælger dagens fangst. Det er en by, hvor det grønlandske liv leves traditionelt. Slædehunde er en naturlig del af transportnettet og der er masser af aktivitet i og omkring havnen, hvor de mange joller pisker ind og ud på vej til og fra fiskeri tæt på de store isfjelde.

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen som kommunaldirektør aflønnes på løntrin 39-40. Lønnen følger cheflønaftalerne for kommunerne. Stillingen kan eventuelt besættes på åremålsvilkår.

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.

 

Kommune Qeqertalik har indgået samarbejde med Pointer A/S om rekrutteringen af deres nye kommunaldirektør. Du er derfor velkommen til at kontakte direktør Inger Marie Ingvardsen hos Pointer A/S på +45 29 36 86 36 for uddybende information. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt.

 

Ansøgning sendes gerne snarest og senest mandag d. 9. november 2020 til imi@pointersearch.dk.