Gå til hovedindhold
115

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Selvstyre søger en AC-fuldmægtig til Grønlands Fiskerilicenskontrol

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) søger en systematisk medarbejder til fiskerikontrollens mange spændende opgaver.

Arbejdsopgaver

 • Medvirken til udvikling, validering og opfølgning på GFLK’s dataindsamling og behandling
 • Opfølgning på kvoteforbrug og regelsæt i øvrigt for grønlandske og udenlandske fartøjer
 • Planlægning og udvikling af nye arbejdsmetoder og arbejdsopgaver herunder indførelse af elektroniske logbøger og risikobaseret kontrol
 • Deltagelse i udarbejdelse af forslag til ændringer i retningslinjer for fiskerikontrollen og lovgivning, indarbejdelse af internationale forpligtelser og opfølgning på udviklingen i andre lande vedrørende fiskeriregulering
 • Deltagelse i internationale møder og forhandlinger


AC-fuldmægtigen vil indgå i ledelsesgruppen samt dublere fiskerilicensinspektøren og chefen for IT og Internationalt samarbejde.

Kvalifikationer
Der søges en person med relevant videregående uddannelse med

 • gode systematiske, analytiske og planlægningsmæssige evner
 • indgående kendskab til databehandlingsværktøjer, især regneark, men også erfaring med databaser, SQL og GIS vil være en fordel
 • gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk og engelsk
 • administrativ erfaring fra offentlig eller privat virksomhed er en fordel
 • kendskab til praktisk fiskeri og redskabsteknik mv. vil være en fordel


Der forudsættes gode samarbejdsevner, idet arbejdsopgaverne i vidt omfang skal foregå i et tværgående samarbejde med interne, eksterne og internationale aktører i fiskeriet.

Vi forventer, at du:

 • er selvstændig og ansvarsbevidst
 • løser opgaver loyalt og konstruktivt
 • er indstillet på at arbejde i en politisk ledet organisation
 • ønsker at arbejde i en uformel, men seriøs organisation


Vi ser også gerne, at du:

 • har kendskab til det grønlandske samfund og forståelse for samfundsforhold
 • eventuelt er dobbeltsproget grønlandsk/dansk


OM GFLK
Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) varetager moniteringen, overvågning og kontrol af det grønlandske fiskeri i et tæt samarbejde med Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

GFLK består af en administrativ afdeling med 15 medarbejdere med en central ledelse. Kontrolkorpset består af 14 fiskeriobservatører, 13 fiskerikontrollører samt 6 jagtbetjente.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Fiskerilicensinspektør Michael D. Pedersen eller til fg. chef for IT- og internationalt samarbejde Mads R. Lund tlf. nr. 345000

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning