Gå til hovedindhold
118

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger en erfaren projektleder til koordinering af tværfaglige indsatser på socialområdet

Har du erfaring med projektkoordinering, og kan du skabe overblik og fremdrift på tværs af projekter i tæt samarbejde med kollegaer, ledere og styregrupper? Har du viden om og erfaring med socialområdet? Så er det dig, vi søger til en spændende nyoprettet stilling i Socialstyrelsen.

Naalakkersuisut og den danske regering blev i oktober 2019 enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland og etablere et fælles tværgående arbejde herom. Arbejdet har resulteret i anbefalinger til 16 målrettede initiativer, der tilsammen skal biddrage til en større trivsel og en sundere udvikling for udsatte børn og unge i Grønland. Det sker bl.a. ved at opprioritere den tidlige indsats og forebyggelse, styrke den kommunale sagsbehandling på børne- og ungeområdet, udvide behandlingstilbuddene samt øge retssikkerheden.

Om stillingen  
Som projektleder vil du være en nøgleperson i koordinering og overblik på tværs af de målrettede initiativer på socialområdet. Du vil som projektleder få til opgave at være tovholder ift. de forskellige initiativer i samarbejde med de enkelte arbejdsgrupper og projektansvarlige og sikre fremdrift og sammenhæng. Det forventes derfor, at du er i stand til at arbejde selvstændigt og struktureret i tæt samarbejde med projektteamsene og nøgleaktører i styrelser og kommuner. Du vil derudover fungere som sparringspartner og få til opgave at levere materiale til styregrupper og ledelsen.
 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i at:  

  • Skabe overblik over Socialstyrelsens initiativer og det videre arbejde. 
  • Koordinere samarbejde på tværs af initiativer, kommuner, styrelser m.fl.  
  • Udarbejde notater og fremdriftsrapporter til styregrupper og ledelsen.
  • Facilitere møder og indgå i faglig sparring med de ansvarlige medarbejdere i de forskellige initiativer.
  • Bistå arbejdsgrupperne administrativt og hjælpe dem videre i pressede situationer.


Vi søger en medarbejder, der: 

  • Har erfaring med og interesse for projektledelse og udviklingsarbejde.
  • Besidder stærke kompetencer inden for skriftlig og mundtlig formidling.  
  • Har viden og erfaring inden for socialområdet i Grønland.
  • Er engageret, empatisk og kan sikre gode samarbejdsrelationer på tværs af forskelligartede aktører.
  • Er administrativt stærk: Følger op, holder fast, bevarer overblik og afslutter.


Stillingen udspringer af det grønlandsk-danske tværgående arbejde og er som udgangspunkt tidsbegrænset til udgangen af 2023, men vil evt. kunne forlænges. Stillingen er forankret i sekretariatet i Socialstyrelsen. Sekretariatet varetager udover de daglige opgaver med intern og ekstern koordinering og servicering også hjemmesideudvikling, onboarding, uddannelsesportal, nordisk pension, tilskudsansøgninger samt ledelsesbetjening.
 
Arbejdstiden er 40 timer om ugen. 
 
Der må forventes rejseaktivitet i perioder.  

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du behersker både grønlandsk og dansk i skrift og tale.  

Om Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 6 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Myndighedsafdelingen, Foranstaltningsafdelingen og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer. 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. For en kandidat med de rette dokumenterbare kvalifikationer vil en stilling som specialkonsulent kunne tilbydes.

Bolig
Der kan til stillingen evt. anvises umøbleret personalebolig. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Ansøgere, som allerede har en personalebolig i selvstyret, bibeholder denne ret. Personaleboligen skal fraflyttes når ansættelsen ophører.

Tiltrædelsesdato: 
1. december 2020 eller efter aftale. 

Yderligere informationer  
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte sekretariatschef Sheila Flyckt Steen på tlf: +299 54 66 66
 
Ansøgningsfrist: Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 12.00 (grønlandsk tid)  

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning