Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

MÅLERTEKNIKER TIL EGT-NUUK (GENOPSLAG)

Nukissiorfiit søger en elektriker, automationstekniker eller lignende til snarlig tiltrædelse i en stilling som målertekniker ved EGT-Nuuk.

 

Du vil referere til distriktskontorlederen. Arbejdet omfatter alt vedr. el-, vand- og varmemålere, herunder ansvarlig for målerlager, bestilling af nye målere samt udlevering, opsætning og tilslutning af målerne hos kunder.

Du vil også være og ansvarlig for dokumentation af opsatte, nedtagne og kasserede målere i Nuuk. Al dokumentation sker i vores økonomisystem Excellent.

Yderligere vil der være opgaver i forbindelse med måleraflæsninger (fjern og manuel) herunder fejlfinding/fejlretning og andre relevante opgaver.

 

Du har flair for teknik, tal, IT og er servicemindet.

 

Vi søger en kollega, der:

 

 • Har en teknisk uddannelse
 • Er interesseret i målerteknik
 • Har kendskab til – eller har lyst til at få kendskab til elforsyningsanlæg
 • Arbejder selvstændigt og konstruktivt
 • Er stabil og velorganiseret i sit arbejde
 • Efter oplæring deltager i elvagt på skift med andre medarbejdere
 • Har kørekort til alm. bil

 

Ansøgere med anden relevant uddannelse har også interesse.

 

Vi kan tilbyde dig:

 

 • et spændende og afvekslende job, hvor du vil indgå aktivt i opgaveløsningen fra start til slut
 • et job hvor du har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af din arbejdsdag
 • et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder sammen som et team
 • gode muligheder for faglig såvel som personlig udvikling

 

Ansættelsesforhold

 

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig


Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år.

 

Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 

Vil du vide mere?

 

Distriktskontorleder Julie Johannesen på tlf. (+299) 342279. Eller Distriktschef Hans Rowedder ved telefonisk henvendelse på:(+299) 34 22 82.  Spørgsmål af mere generel karakter bedes stilet til HR-afdelingen, hr@nukissiorfiit.gl eller Tlf. (+299) 34 95 00.

 

Venligst oplys hvor du har set annoncen.

Ansøgningsfrist: 27. oktober 2020

SØG DENNE STILLING