Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

DISTRIKT AVANNAA SØGER PROJEKTKOORDINATOR

Nukissiorfiit, der forsyner Grønland med el, vand og varme, søger projektkoordinator til at styrke indsatsen inden for udvikling og fornyelse af landets energi- og vandforsyning. Nukissiorfiit målsætning er i videst muligt omfang at bringe forsyningsgraden op fra 70 % vedvarende energi til 100 % i 2030. Herudover også fortsat forbedring af vandforsyning til såvel den grønlandske befolkning som fiskeindustrien m.fl. Med henblik på at styrke indsatsen i distrikt avannaa søger Nukissiorfiit en Projektkoordinatorer, og jobbets placering er i Uummannaq.

 

Der er tale om stilling hvor der er særdeles gode muligheder for, sammen med andre kernemedarbejdere, at udvikle og udarbejde nye forslag og teknologier til gavn for såvel Nukissiorfiit som det grønlandske samfund – og ikke mindst miljøet.

 

Din dagligdag vil komme til at indeholde mangeartede opgaver for at skabe en helhedsbeskrivelse af de nødvendige projekt- og programforslag der sikrer målopfyldelsen. Dette sker inden for de allerede etablerede strukturer som eksempelvis PRINCE II, interne prokuraregler, udbudslovgivning etc. Udarbejdelse af projekt- og programoplæg sker i tæt samarbejde med den stedlige Distriktschef, samt ikke mindst driftskonsulenter og projektledere på Nukissiorfiit hovedkontor i Nuuk. Du kommer selvstændigt til at styre projekter indenfor dit ansvarsområde. Du skal kunne uddelegere arbejdsopgaver til projektdeltagere i samråd og koordination med distriktschefen og teamlederne.

 

Succeskriterier for stillingen:

 • Planlagte projekter gennemføres i henhold til tidsplan.
 • Aflastning af Distriktschef og teamledere i forhold til arbejdet med projekter.
 • Overholdelse af rammer for tid, kvalitet og økonomi, som er defineret i projektets definition fase og businesscasen.
 • Indmeldinger af nye projekter og/eller programmer gennemføres til rette tid og kvalitet i Business Case.
 • Sikre at projektporteføljen i distriktet følger de til enhver tid gældende retningslinjer og målsætninger iht. Nukissiorfiit Vision, Mission, Værdier og Strategi.

 

Ansvarsområder:

 • Du vil komme til at referere til Distriktschefen i avannaa og dine daglige ansvarsområder vil blandt andet være:

 

 • Ansvarlig for, at projektgennemførelse af tildelte projekter som projektleder, sker i et bredt samarbejde med både interne og eksterne interessenter.
 • Gennemføre byggeledelse på projekter i distriktet i samarbejde med øvrige teamledere.
 • Ansvarlig for, at Nukissiorfiit’s strategier følges og indarbejdes i projekterne.
 • Ansvarlig for, at distriktets projekt- og programindmeldinger sker i samarbejde med øvrige teamledere.
 • Gerne tiltræde til som afløser for distriktets teamledere i deres ferier.
 • Ad hoc opgaver efter distriktschefens anvisninger.

 

Kvalifikationer:

 • Erfaring med projektledelse.
 • Solid faglig baggrund gerne længere varende tekniskuddannelse så som ingeniør, maskinmester eller bygningskonstruktør.
 • Struktureret i forhold til såvel korttids- som langtidsplanlægning.
 • Projektmæssig økonomiforståelse.
 • Være i stand til at foretage konflikthåndtering.
 • Gode kommunikative evner.
 • Gode administrative og IT-mæssige kompetencer.
 • Du taler og skriver dansk og gerne grønlandsk.
 • Kørekort til bil.

 

Vi tilbyder:
En spændende arbejdsplads der fokuserer på fortsat udvikling af energiforsyningen med henblik på at udnytte vedvarende energikilder mest muligt. Nukissiorfiit er en dynamisk og professionel virksomhed, og hvor der er indlevelse, godt humør og et stort engagement. Der vil være mulighed for at skabe en længerevarende karriere i virksomheden herunder eventuelt også muligheder for jobrotation.   

 

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år.

 

Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 

Vil du vide mere?
Yderligere spørgsmål om stillingen kan fås ved henvendelse til Distriktschefen for Avannaa Ole Karl Poulsen, Tlf. +299 52 54 04. Spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen: hr@nukissiorfiit.gl

 

Venligst oplys hvor du har set annoncen.

Ansøgningsfrist: 24. oktober 2020

SØG DENNE STILLING