Gå til hovedindhold
113

Dette jobopslag er udløbet

Socialrådgivere til Myndighedsområdet for udsatte børn og familier i Paamiut / Job nr. 508/20

Kommuneqarfik Sermersooq søger to dygtige og engagerede socialrådgivere til Myndighedsområdet for udsatte børn og familier. Områdets socialrådgivere varetager sagsbehandlingen med kommunens borgere, og arbejdet giver derfor rig mulighed for at gøre en forskel for de udsatte børn og familier.

Sagsbehandlerne vil være fysik placeret i BFC Paamiut, hvor MI for at styrke området vil placere alle medarbejdere i myndighedsafdelingen samt BFC under samme tag. Den ene stilling kan fysisk være placeret i Nuuk, men med tætte rejser til Paamiut.

Du kan finde flere oplysninger om os på: https://sermersooq.gl/da/forvaltning/boern-familie

Stillingens indhold:
Vi søger to socialrådgivere til at indgå i Myndighedsområdets samlede opgaveløsning i samarbejde med dygtige kollegaer, eksterne samarbejdspartnere og borgere. Der er rig mulighed for at gøre en forskel og indgå i et tværfagligt miljø med kontinuerlig udvikling i fokus. Den primære opgave er opfølgning i sager.

Dine opgaver vil blive:

 • Håndtere underretninger om bekymring for børn og unge
 • Udarbejde socialfaglige undersøgelser og handleplaner
 • Indhente relevante oplysninger fra samarbejdspartnere
 • Visitere til kommunal foranstaltning eller anbringelse
 • Foretage samtaler med børn, forældre og samarbejdspartnere
 • Koordinere netværksmøder og familierådslagning
 • Lave opfølgning på indsatser og revision af handleplaner
 • Behandle ansøgninger i de tildelte sager
 • Foretage tilsyn hos børn og unge anbragte uden for hjemmet
 • Deltage i tværfagligt samarbejde
 • Medvirke i kollegial supervision og faglig sparring
 • Ad hoc opgaver

Myndighedsområdets opgaver løses i tæt samarbejde med forvaltningens øvrige medarbejdere. Vi ønsker endvidere at styrke samarbejdet med øvrige relevante forvaltninger og eksterne samarbejdspartnere, med henblik på at styrke den samlede indsats og service for borgerne.

Som sagsbehandler vil du få ansvar for en sagsstamme på 30-40 sager. En stor del af arbejdet drejer sig om administrative opgaver med indhentning og bearbejdning af dokumentation i kommunens ESDH-system, så fortrolighed med IT er en nødvendig forudsætning.

Forventninger til ansøgere:

 • Uddannet socialrådgiver eller tilsvarende
 • Gerne erfaring med børne- og familieområdet
 • Kender relevant lovgivning
 • Evner til at indgå i konstruktiv og positiv dialog med borgere og kolleger
 • Er udviklingsorienteret

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • Er stabil og kvalitetsbevidst
 • Er struktureret og systematisk i dit arbejde
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og målrettet i en hektisk hverdag
 • Udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Der tilbydes regelmæssig supervision og gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest.

Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra Rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet. Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, mens straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m. v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt midlertidig indkvartering, for hvilken der betales husleje, forbrug m. v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o. lign. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af, hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 508/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 14. oktober 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos: Martha L. Olsen
Telefon: +299 367322
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning