Gå til hovedindhold
125

Dette jobopslag er udløbet

Chefspsykolog til drift og udvikling af Rejseholdet søges i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold

Brænder du for at skabe positive forandringer på det sociale område? Har du erfaring fra arbejde med udsatte børn og unge, trives du med at have det store overblik, og er du en tovholder? Så er det netop dig, vi søger til en nyoprettet stilling i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold.
 
Som chefspsykolog skal du varetage den daglige drift og videreudvikling af Børne- og Voksenrejseholdet. Rejseholdet er et landsdækkende terapeutisk behandlingstilbud til børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb, samt voksne som har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Rejseholdet hjælper børn og voksne med at få et bedre liv og har siden etableringen i 2013 behandlet mere en 650 personer fordelt på 14 byer og 2 bygder. Rejseholdet består af 10 eksterne psykologer/psykoterapeuter som, efter kommunernes anmodning, varetager behandlingsområdet og arbejde med faglig forankring og opkvalificering af lokalt fagpersonale ift. seksuelle overgreb.

I stillingen som chefspsykolog vil dine arbejdsopgaver bl.a. bestå af:

 • Kigge på Rejseholdenes arbejdsmodel og organisering.
 • Systematisering af Rejseholdenes opgaver og arbejde.
 • Samarbejde med kommunerne.
 • Udvikling og implementering af politisk vedtagne initiativer.
 • Vidensindsamling og -formidling.
 • Koordinering.
 • Medvirke til implementering af tiltag og beslutninger.
 • Kvalitetssikring og evaluering.
 • Indsamling og analyse af data.
 • Opkvalificering og faglig forankring lokalt.


Vi ønsker, du har flere af de følgende kvalifikationer og kompetencer:

 • Er uddannet psykolog med autorisation og evt. specialistuddannelse, gerne med erfaring inden for det sociale område.
 • Ønskeligt med kendskab til eller erfaring med organisationspsykologi.
 • Ledelseserfaring.
 • En stærk faglig og personlig gennemslagskraft.
 • Erfaring med at arbejde procesorienteret.
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold, især på det sociale område.
 • Evner for at arbejde projektorienteret og koordinerende.
 • Har pædagogisk viden.
 • Kan tænke strategisk, analytisk og utraditionelt.
 • Har erfaring med projekt- og udviklingsarbejde.
 • Besidder stærke kompetencer inden for skriftlig og mundtlig formidling.
 • Arbejder struktureret og resultatorienteret.


Vi tilbyder:

 • En spændende arbejdsplads som er under stor udvikling.
 • Et arbejde hvor du har mulighed for at have en høj grad af indflydelse.
 • En stilling med et stort ansvarsområde.
 • Kollegaer med gode værdier og et stærkt sammenhold.
 • En arbejdsplads med høj faglighed.


Der kan til tider forventes at være rejseaktivitet forbundet med stillingen. Dobbeltsprogethed (grønlandsk/dansk) er en fordel, men intet krav.

Om os
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 5 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen PAARISA, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Den Centrale Rådgivningsenhed og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.

Den Centrale Rådgivningsenheds primære opgave er at styrke den juridiske og socialfaglige viden på udsatte børn- og ungeområdet ved at yde rådgivning og vejledning til kommunerne. Den Centrale Rådgivningsenhed er inddelt i tre underafdelinger, som hver især varetager individuelle områder: myndighed, foranstaltning og borgerrettede tilbud, herunder Rejseholdet, Tusaannga, Alliaq m.m. Den Centrale Rådgivningsenhed er en afdeling i stor udvikling, hvor solide faglige kompetencer og et stærkt sammenhold vægtes højt. I stillingen som chefpsykolog vil du tilhøre foranstaltningsafdelingen.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er fuldtid (40 timer ugenligt).
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgningsfrist er 15. oktober 2020, og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Ansættelse forventes 1.november 2020 eller efter nærmere aftale.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte faglig leder Stina Mølgaard på  tlf. +299 34 60 17 eller på e-mail stmo@nanoq.gl eller fg. afdelingschef Ane Louise Løvstrøm tlf. + 299 34 60 14 alov@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning