Gå til hovedindhold
125

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Behandlingsleder/psykolog til Børne- og Familiecenter Nuuk / Job nr. 502/20

Kommuneqarfik Sermersooq søger en psykolog, eller lignende til jobbet som behandlingsleder i Børne-og familiecenter Nuuk

Behandling af udsatte familier med psykiske og sociale problemer samt indsats inden for det sociale område er pålagt Børne og Familiecentret i Nuuk. Vores primære opgave i Kommuneqarfik Sermersooq er forebyggelse inden for omsorgssvigt blandt børn. Vi arbejder under fastlagte retningslinjer, herigennem inkludering af enkelte udsatte familier, hvor deres ressourcer og muligheder bliver sat i centrum.

Du skal referere til afdelingslederen i Børne- og Familiecentret. Du skal indgå i BFC-s lederteam, lederteamets medlemmer er afdelingslederen, dig (når du begynder arbejdet) og tre andre behandlingsledere. 

Du arbejder i BFC og har eget kontor, derudover få du tre forskellige arbejdsområder; BFC, Samkvemskoordinator i Nuuk, samt arbejdet med udvikling af familier ved kursusafholdelse og familiebehandling i Kommuneqarfik Sermersooq som faglig leder og koordinator. Foruden behandlingslederens ovennævnte tre arbejdsområder er der også tre psykologer, der kan foretage tests samt syv familierådgivere. I samme bygning er der pedel, kontorassistent samt afdelingsleder

Du indgår i BFCs velfungerende lederteam i Nuuk, hvor man prioriterer faglig udvikling og personalepleje. Stillingen skal tiltrædes hurtigst muligt eller efter nærmere aftale. 

Arbejdsområder

 • Ansvarshavende i forhold til forbedring af de familiers livskvalitet, behandling og socialpædagogiske tiltag, som er blevet indstillet til Børne- og Familiecentret i Nuuk
 • Sikring af afdelingslederens og den faglige leders samarbejde i forhold til videreudvikling af socialpædagogiske tiltag og i forhold til samarbejdspartnere
 • Koordinering og fordeling af opgaver
 • Sparring vedrørende dagens opgaver mellem personalet
 • Sikring af kvaliteten af familiebehandlernes arbejde, herunder ansvarshavende i forhold til rapportering og opdatering af klienternes journaler
 • Deltagelse ved drøftelse af behandling af sager samt rapportering og undersøgelser af de indstillede sager til Børne- og Familiecenteret 

Din profil
Vi forventer, at nedenstående beskriver dig og din baggrund:

 • Du er uddannet psykolog, socialpædagog eller anden tilsvarende uddannelse
 • Du har erfaring - gerne i Grønland - som familiebehandler 
 • Du er som enkelt person og fagligt interesseret og vil gøre en forskel
 • Du er god til at organisere opgaver, er god til koordinering, er god til at planlægge og er god til opfølgning af sager
 • Du er god skriftligt
 • Du er positiv indstillet og er god til arbejdet med henblik på at få gode resultater
 • Du er god til at tale med folk af forskellige baggrunde og er villig til at tale med dem om deres status samt er god til at hjælpe med at ændre deres vaner
 • Du er åben og venlig
 • Du er motiveret til at arbejde på en arbejdsplads, der er i udvikling
 • Tosprogede (grønlandsk/dansk) ansøgere foretrækkes 

Vi tilbyder
Et spændende udfordrende arbejde med forskellige målsætninger.

 • En arbejdsplads med virkelige gode vilkår
 • Dygtige kollegaer
 • Læring med kontrol
 • Gode muligheder for ledelsesmæssig og personlig udvikling
 • Selvstændigt arbejde

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, AC eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 502/20 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 13. oktober 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Kirsten Brandt Davidsen
Telefon: +299 366105
Mobil: +299 564948
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning