Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag / Teamleder til afdelingen Job- og Vejledning i Majoriaq Nuuk / Job nr. 471/20

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Teamleder til afdelingen for job- og vejledning i Majoriaq Nuuk med ansvar for vejledning til arbejdsmarked som er i rivende udvikling i henhold til gældende retningslinier således, at den nye teamleder kan deltage i fortsættelsen af den igangværende udvikling. Tiltrædelse ønskes at ske snarest muligt.

Stillingen er placeret under Kommuneqarfik Sermersooq’s forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, hvor Centerleder for Majoriaq Nuuk er nærmeste overordnede.

Opgaverne i afdelingen for job- og vejledning i Majoriaq består primært af arbejdsanvisning, ledighedsregistrering, faglig opkvalificering af ledige, aktivering af ledige, virksomhedskontakt, ansøgninger om ansættelse af udefra kommende arbejdskraft, ansøgninger om mobilitetsydelse, ansøgninger om arbejdsmarkedsydelse, revalidering og fleksjob.

Centerlederen for Majoriaq Nuuk har det overordnede ansvar for centerets budget, drift og opgaveløsninger i henhold til Inatsisartutlov nr 28. af 9. december 2015 om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre.

Stillingens indhold:

 • Sikre at forretningsgange og sagsbehandling tilrettelægges og følges
 • Sikre løbende indberetninger til udarbejdelse af statistik
 • At sikre udvikling af medarbejderne og sparring
 • Medvirke til kompetenceudvikling af medarbejderne
 • Medvirke til samarbejdet med øvrige ledere i Majoriaq Nuuk
 • Medvirke til samarbejdet med arbejdsmarkedets parter samt uddannelsesinstitutioner
 • At samarbejde med de øvrige forvaltninger i kommunen
 • At bistå med udarbejdelse af sags oplæg til det politiske udvalg
 • At deltage i løsningen af forskellige ad hoc-opgaver.
Forventninger:
 • Du har uddannelse indenfor det sociale fagområde
 • Du har ledelseserfaring
 • Du har kendskab til lovgivningen indenfor social-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet
 • Du har kendskab til arbejdet med budget og regnskab
 • Du er resultatorienteret og gennemslagskraftig
 • Du bevarer overblikket i alle situationer og håndterer konflikter
 • Du har gode organisatoriske evner
 • Du er igangsætter og inspirator
 • Du møder mennesker i øjenhøjde med respekt og har en anerkendende ledelsesstil
 • Du kan deltage i afdækning af ønsker og behov på arbejdsmarkedet
 • Du har sproglige kundskaber i grønlandsk og dansk

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet. Der vil være mulighed for at tage en lederuddannelse.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 471/20 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 24. september 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Agathe Adolfsen-Søgaard
Telefon: +299 366370
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning