Gå til hovedindhold
89

DRIFTSMEDARBEJDER TIL KANGAATSIAQ

Distrikt Aasiaat søger en Driftsmedarbejder til Kangaatsiaq.
Driftsmedarbejderen varetager opgaver efter formandens anvisninger og yder faglig rådgivning og støtte til medarbejdere i byen vedrørende produktion og distribution af el og vand, herunder drift, optimering og udvikling.

 

Arbejdsområde

 

Driftsmedarbejderen medvirker aktivt til at skabe et godt samarbejde internt i teamet i Kangaatsiaq og på tværs af bygder, distriktet og virksomheden.

Driftsmedarbejderen bidrager til, at interne procedurer løbende udvikles og følges, samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder, i særdeleshed:

 

 • Sikkerheds- og myndighedskrav.
 • Faglig oplæring af medarbejdere vedrørende maskintekniske installationer og anlæg samt tilhørende udstyr og værktøjer.
 • Medvirker til oplæring af nye medarbejdere inden de indgår i vagten Kangaatsiaq.  
 • Medvirker til at opfylde og udvikle Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility målsætninger.
 • Ad hoc opgaver efter formand Kangaatsiaq anvisninger.

 

Du forventes, at have:  

 

 • Elektriker, skibsmontør uddannelse eller anden relevant uddannelse herunder kendskab til SRO anlæg.
 • Selvstændighed såvel som evner til at arbejde i et team.
 • Kreativ og initiativrig, ser muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Bopælspligt i Kangaatsiaq.
 • Indgå i vagtordning i Kangaatsiaq.
 • Være indstillet på en del rejse aktivitet såvel internt i distriktet som eksternt til øvrige distrikter og hovedkontoret i Nuuk.

 

Det er en fordel, hvis du:

 

 • Du taler og skriver grønlandsk og dansk.
 • Kørekort til bil.
 • Kendskab til EDB på bruger niveau.

 

Vi kan tilbyde dig

 

 • Et spændende job i et uformelt miljø, hvor vi arbejder sammen som et team.
 • Gode muligheder for at præge stillingens indhold.
 • Gode muligheder for personlig såvel som faglig udvikling.

 

Ansættelsesforhold

 

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig

 

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Har du allerede personalebolig anvist gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til den anviste bolig.  

 

Vil du vide mere?

 

Yderligere informationer kan stilles til Driftsansvarlig Teamleder Kangaatsiaq; Mads Lundblad på telefon nr.: (+299) 87 10 75. Spørgsmål af mere generel karakter bedes stilet til HR-afdelingen, hr@nukissiorfiit.gl eller Tlf. (+299) 34 95 00.

 

Venligst oplys hvor du har set annoncen.

 

Ansøgningsfrist: 9. oktober 2020

SØG DENNE STILLING