Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Jurist søges til Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked

Brænder du for at arbejde i en politisk styret organisation? Er du fagligt skarp, og trives du i en hverdag, hvor der skal handles og tænkes hurtigt. Passer det på dig, er du måske vores nye jurist i departementets stabsfunktion.

Om Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked
Departementet er en del af Grønlands Selvstyres centraladministration og varetager myndighedsopgaver inden for områder som erhvervsfremme, turisme, arbejdsmarked, udlændingeområdet, handel og forsyning samt markedsføring af Grønland. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er ligeledes en del af departementets ressortområde.

Om stillingen
Du bliver placeret i stabsfunktionen under departementschefen. Dine nærmeste kollegaer bliver de tre øvrige jurister, som vil være gode sparingspartnere. Det daglige arbejde er præget af en kort afstand til både politikere og det omgivende samfund. I dit arbejde vil du komme til at beskæftige dig med mange fagligt spændende og forskelligartede sager, ligesom du vil komme helt tæt på beslutningsprocesserne bag udformningen af lovgivningen og reglerne på området. Du skal derfor være indstillet på en hverdag, hvor der skal handles og tænkes hurtigt. Du skal dog også være klar til at sætte dig ned og skrive lovforslag, hvor der skal tænkes over detaljerne. Der er en uformel tone og stemning i departementet og selvstændige initiativer bliver værdsat og understøttet.

Om stabsfunktionen
Stabsfunktionen varetager i samarbejde med departementets 2 fagafdelinger udfærdigelse af lovforslag, anordninger af statslig lovgivning og den administrative implementering af love og regler. Stabsfunktionen varetager desuden juridisk rådgivning og opgaveløsning for alle afdelinger i departementet, herunder rådgivning og sparring med den øverste ledelse i departementet. Stabsfunktionen har en koordinerende rolle i departementet i forbindelse med afvikling af Inatsisartuts 2 årlige samlinger.

Stabsfunktionen varetager kontakt til, og deltager i samarbejde med, danske myndigheder, herunder Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet. Stabsfunktionen er kontaktpunkt for en række internationale konventioner og organisationer såsom IAEA, Kimberley Processen, EU osv. Der kan derfor være muligheder for tjenesterejser i og uden for Grønland.

Afdelingen referer fagligt til departementschefen.
 
Hvad forventer vi af dig?
Vi forestiller os, at du har et par års erfaring fra politisk styrede organisationer, kommune, departement eller tilsvarende. Det er centralt, at du kan tage ansvar og drive dine sager, både internt og eksternt.

Ønsker til kvalifikationer og kompetencer:

  • Er uddannet jurist (cand. jur.) med solide faglige evner
  • Kan lide at favne fagligt bredt og er hurtig til at forstå nye problemstillinger
  • Er god til at kommunikere, både mundtligt og skriftligt
  • Har gode engelskkundskaber
  • Er god til at arbejde projektorienteret og selvstændigt
  • Udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne
  • Har kendskab til grønlandske forhold, eller har lyst og mod på at sætte dig ind i disse. 

 
Om ansættelsen
Departementet søger en dygtig jurist til stabsfunktionen. Stillingen søges besat pr. 1. november 2020 eller snarest muligt derefter.
 
For den rette kvalificerede kandidat med flere års relevant erfaring vil ansættelsen, efter en konkret vurdering, kunne ske på specialkonsulentvilkår. Nyuddannede og ansøgere med mindre erfaring kan også komme i betragtning og ansættes som fuldmægtig.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, er fastsat i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger kan fås ved chefkonsulent Jens Hesseldahl på jhes@nanoq.gl samt telefon (+299) 34 56 98. Bemærk at der er 4 timers tidsforskel mellem Grønland og Danmark.

Lyder stillingen som noget for dig? Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. Din ansøgning med bilag skal være modtaget senest onsdag den 30. september 2020. Vi forventer at holde samtaler løbende.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning