Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Gux-Aasiaat søger vejleder

Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik
Nordgrønlands Gymnasiale Uddannelse
Postboks 225  · 3950  Aasiaat
Telefon: (+299) 89 49 00
Mailadresse: GUX-Aasiaat@GUX-Aasiaat.gl
Hjemmeside: www.gux-aasiaat.gl

GUX Aasiaat søger fuldtids vejleder
Nordgrønlands Gymnasium i Aasiaat er Grønlands nordligst beliggende gymnasium. Skolen ligger i kanten af Diskobugten og optager elever fra hele Nordgrønland. En stor del af skolens elever bor på kollegier, der ligger lige ved skolen, og skolen har derfor et præg af at være kostskole - uden helt at være det. Ved skolestart vil der være omkring 350 elever, men frafaldet er stort, så ved skoleårets afslutning vil der være væsentligt færre.

Vi ønsker at styrke vejledningen af eleverne. Derfor opretter vi en ny fuldtidsstilling som vejleder med følgende hovedarbejdsområder:

 • Forarbejdelse af overgang fra folkeskole til GUX
 • Deltagelse i diverse introarrangementer for 1.g elever
 • Personlige samtaler med elever om trivsel
 • Fraværssamtaler
 • Håndtering af eksamensangst hos elever
 • Planlægning og gennemførelse af forældreaften samt åbent hus-arrangementer
 • Planlægning og gennemførelse af vejlederrejser til de større byer
 • Deltagelse i teammøder i forbindelse med standpunkt karaktergivning i november og marts
 • Henvisning af elever til studierådgivningen
 • Opdatering af info i it-register for nye ansøgere
 • Konklusion på indslusnings- og andre samtaler uploades til elevsager i Lectio, så alle i ledelsen og vejledningen er orienteret
 • Tolk til andre skolers ansatte i forbindelse med samtale med elever
 • Tage sig af henvendelser udefra i telefon og på mail og koordineret til andre skolekonsulenter.


Vi tilbyder:

 • Engagerede kolleger
 • Mulighed for selvstændige opgaver og ansvar
 • Mulighed for at præge stillingens indhold
 • Personalegoder som fx adgang til lån af kajak og ski.


Interesseret? – så tag kontakt til rektor Dorthie Siegstad på e-mail dorthie@gux-aasiaat.gl eller telefon +299 56 01 46.

Ansøgningsfrist 30. september 2020. Tiltrædelse 1. oktober 2020 eller efter nærmere aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning