Gå til hovedindhold
113

Dette jobopslag er udløbet

Barselsvikar for projektleder til anlægsafdelingen

Vi søger en dygtig og engageret barselsvikar for projektleder, som vil være med til at udvikle Grønlands bygge- og anlægssektors rolle samt udvikle den offentlige anlægssektor i Grønland.

Anlægsafdelingen varetager Selvstyrets bygherrefunktion af Selvstyrets boligbyggeri, institutioner og kollegier samt centrale opgaver og bestemmelser om opførelse, konstruktion og indretning af bygningsværker og andre anlæg. Herudover yder afdelingen rådgivning og vejledning til Selvstyrets øvrige departementer og institutioner. Tillige varetager anlægsafdelingen en central rolle vedr. overordnede målsætninger med hensyn til innovation, udvikling samt effektivisering af byggeriet. Endelig varetager afdelingen opgaver inden for bygningsmyndigheden.

Anlægsafdelingen søger barselsvikar for projektleder med tiltrædelse pr. 1. oktober eller snarest efter aftale.

Ansættelsesstedet er Sisimiut.

Vi tilbyder
Arbejdet i anlægsafdelingen foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø med gode muligheder for udviklingsansvar og faglig videreudvikling.

  • En arbejdsplads med fokus på innovation og nytænkning
  • Et arbejde i et departement, der er tæt på den politiske beslutningsproces
  • Et uformelt og åbent arbejdsmiljø med engagerede kolleger
  • Spændende personlige og faglige udfordringer samt mulighed for efteruddannelse


Omgangstonen er uformel, og stemningen er præget af godt humør i en hektisk dagligdag, men også med respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.

Arbejdsområder
Som barselsvikar for projektleder i anlægsafdelingen vil du primært beskæftige dig med projektledelse af kollegiebyggeri, men også bolig- og institutionsbyggeri.

Du vil således komme til at administrere et anlægsprojekt fra start til slut på projektlederniveau. Dette inkluderer eksempelvis at:

  • Forestå planlægning og udarbejdelse af programoplæg eller andet plangrundlag
  • Forestå løbende opfølgning og kvalitetssikring af projektmateriale
  • Foranledige udbud og stillingtagen til licitationsresultat sammen med øvrig ledelse
  • Ansvarlig for daglig styring af økonomi, herunder kontrol af begæringer, regninger, garantier mv.
  • Forestå kommunikation, evt. kontraktforhandlinger med entreprenører og leverandører i samarbejde med ledelsen
  • Repræsentere Selvstyret som bygherre under alle af projektets faser samt forestå daglig projektstyring af anlægsprojekter


Dine opgaver vil relatere sig til arbejdet med at omsætte politiske beslutninger målsætninger for anlægsprojekter, men da vi er en lille afdeling, er samarbejde og fleksibilitet på tværs af opgaver en forudsætning.

Der må forventes rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Den rette kandidat
Den rette kandidat har en relevant teknisk uddannelse, f.eks. tekniker, bygningskonstruktør eller arktisk ingeniør. Erfaring med projektledelse af nyanlæg, drift og vedligehold vil være en fordel, men bestemt ikke et krav.

Nyuddannede opfordres til at søge stillingen.

Du vil opleve, at der stilles store krav til dig og dine kompetencer i stillingen. Udover et højt fagligt niveau forventer vi, at du besidder en række personlige kompetencer, herunder at du balancerer mellem et bredt overblik og en forståelse for detalje, kan se fordelene ved et mix af selvstændighed og samskabelse, samt at du er diplomatisk, uformel og er med på et godt grin i løbet af din – til tider hektiske – arbejdsdag.

Det er et krav, at du har et indgående kendskab til det grønlandske sprog og samfund, samt at du er velorienteret om de overordnede politiske målsætninger.

Vigtigst er det, at du har lysten til at gøre en forskel og bidrage positivt til vores arbejde med den offentlige anlægssektor. Du trives i en travl dagligdag, hvor du bevarer overblikket og sætter handling bag idéerne.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Robert Høegh, roho@nanoq.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning