Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Lærer til Ado Lyngep Atuarfia

Ado Lyngep Atuarfia søger lærer
Grønlands Selvstyres skole i Aasiaat, skolen for psykisk udviklingshæmmede, Ado Lynge Skolen, søger en lærer til ansættelse pr. 1. oktober 2020 eller efter aftale.
Ado Lynge Skolen har 16 psykisk udviklingshæmmede elever. Eleverne er i alderen 14-20 år og har behov for specialundervisning væk fra deres hjem. Det er skolens formål at udvide elevernes muligheder for videre skoleforløb eller at opøve dem i på en mere selvstændig måde at indgå socialt i det omgivende samfund i deres dagligdag. Et sådant formål forudsætter et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, og at man kan indgå i et samarbejde med øvrige medarbejdere. Der er følgende grupperinger af ansatte ved Ado Lyngep Atuarfia: Skoleinspektøren og dennes viceinspektør,
4 lærere, 3 pædagoger, en afdelingsleder, pædagogmedhjælpere, en rengøringsassistent og en pedel.

Dokumentation for uddannelse, udtalelse fra tidligere arbejdssted samt familiemæssige oplysninger skal være afsendt senest 11. september 2020.
Yderligere oplysninger kan indhentes ved skoleinspektør Frantz Lundblad, telefon 89 48 70 mobil: 53 94 74 Email: adolynge@adolynge.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
I henhold til den til enhver tid gældende overenskomst kan der anvises umøbleret bolig til en ansat. For en anvist bolig betales leje og depositum i henhold til de til enhver tid gældende regler. Afhængigt af hvor gammel boligen er, ejerskab mv. kan leje og boligens beskaffenhed variere.
Den anviste bolig fraflyttes ved ansættelsens ophør. Da der til tider kan forventes ventetid på en anvist bolig til en ansat, kan der anvises en midlertidig bolig, herunder i et mindre bofællesskab eller i en hotellejlighed.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning