Gå til hovedindhold
78

Dette jobopslag er udløbet

Faglært medarbejder til Meeqqanut Inerisaavik

Har du evnen og lyst til at være en del af et team i udslusningen og i vores udendørs arbejde og være med til at varetage det daglige arbejde til vores både, køretøjer og materialer samt sejlads? Så er det måske dig, vi søger.

Om Meeqqanut Inerisaavik
Meeqqanut Inerisaavik er beliggende i Sisimiut, Grønland. Der er plads til 35 børn og unge i aldersgruppen 8-18 år med mulighed for forlængelse til de fylder 23 år. Meeqqanut Inerisaavik har 5 afdelinger. De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.
Pædagogikken på Meeqqanut Inerisaavik er baseret på en kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende tilgang i et struktureret miljø. Vi lægger vægt på, at de får en stabil hverdag med skolegang, fritidsinteresser og et socialt liv uden for institutionen. I weekender og ferier forsøger vi at tilbyde børnene gode oplevelser i naturen i form af hytteture, jagt- og skiture, samt at deltage i diverse arrangementer i byen.

Om stillingen:
Du skal være med til sikre, at alt udendørs inventar vedligeholdes efter årets sæson. Du kommer til at sejle med vores glasfiberkutter og Poca joller, køre snescooter i sæsoner med personale og beboere.
Du skal være med til at holde opsyn med vores hytter rundt omkring i fjordene samt opsyn og styr på alt andet inventar, som bruges til transport. Du skal være med i jagtsæsoner om vinteren og sommeren.
Derudover skal du også være opmærksom på, at du har en del af ansvaret for:

 • Deltage i teamet med de andre ansatte.
 • Udarbejdelse til registrering af lovmæssige krav til vedligehold til redningsflåder m.v
 • At økonomiske rammer overholdes.
 • Deltage i planlæggelse i afdelinger og være med til tage beslutninger om ture.
 • Fremlægge planlagte til andre afdelinger.
 • Være med til at sikre, at der i afdelingerne arbejdes efter de faglige målsætninger.
 • Være med til at sikre, at der i afdelingen arbejdes i forhold til den fastsatte struktur og rammer i hytterne.
 • Være med til at udarbejde statusbeskrivelser på beboerne.
 • Være med til at lave underretninger af reparationer og vedligehold
 • Modtage og introducere nye medarbejdere i forhold til ture og læring af brug køretøjer.
 • Have indsigt i unge i aldersgruppen 8-23 år, som du kommer til at køre og sejle med på ture.


Vi forventer:

 • At du er uddannet med mindst et erhvervsduelighedsbevis.
 • Er fingernem til lidt af hvert til små reparationer.
 • At du har erfaring i arbejdet med anbragte børn med svære vilkår.
 • At du har talent for samarbejde og er synlig som fagperson.
 • At du er visionær på dit ansvarsområde og erfaring med reparation og vedligehold.
 • At du har lyst til løbende at uddanne dig og følge med i fagets udvikling.
 • At du eventuelt er tosproget grønlandsk & dansk


Vi tilbyder:

 • Et spændende job med mulighed for selvstændigt at udfylde jobbets indhold.
 • Et job i en udviklingsorienteret døgninstitution med barnet i centrum.
 • Et job hvor du får fagligt kvalificerede kollegaer, der har fokus på et godt arbejdsmiljø.


Tiltrædelsesdato: 1/9-2020 eller snarest.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt fortrinsvis i dagvagt, men kan have vagter udover.
Der kræves ren straffeattest og børneattest.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte fungerende centerleder Ânâ-Grethe Klein, e-mail. anag@nanoq.gl eller personaleleder Ole Benjaminsen e-mail: ole@qasapi.com mobil nr. 534658.

Ansøgning
Stillingerne søges via www.naalakkersuisut.gl            
Ansøgningsfrist:27/8-2020.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning