Gå til hovedindhold
72

Dette jobopslag er udløbet

JURIDISK AFDELINGSCHEF TIL DEPARTEMENTET FOR SUNDHED

Departementet for Sundhed søger en afdelingschef til den juridiske afdeling, som kan stå i spidsen for departementets servicering og rådgivning af det politiske administrative niveau. Departementet for Sundhed er den øverste myndighed på sundhedsområdet. Deres primære opgave er at sikre Grønlands Selvstyre (Naalakkersuisut) et solidt beslutningsgrundlag i udviklingen af sundhedsområdet.

Departementet for Sundhed består af 15 personer, herunder jurister, sundhedsfaglige konsulenter, tolk og AC-fuldmægtige, som sætter samarbejde og faglighed højt. Departementet for Sundhed er kendetegnet ved et godt kollegaskab, hvor man gerne sparrer og hjælper hinanden. Arbejdsmiljøet er åbent og uformelt – og besidder en kultur, der giver alle mulighed for at bidrage med nytænkning til organisationen samt til løsning af opgaver. Departementet har et tæt samarbejde med ledelsen i det grønlandske sundhedsvæsen, Allorfik, Center for behandling af afhængighed og Landslægeembedet.

Afdelingschefen får det faglige og personalemæssige ansvar for den juridiske afdeling bestående af tre jurister samt afdelingschefen selv. Afdelingschefen er samtidig souschef i departementet. Derudover kommer følgende opgaver:

 • Koordinering af opgaverne i departementet, herunder ministerbetjeningen
 • Ansvarlig for forberedelse og udarbejdelse af lovgivning på sundhedsområdet
 • Rådgive sundhedsvæsenet, Allorfik og Landslægen om juridiske løsninger og muligheder
 • Ansvarlig for udarbejdelse af svarnotater, politiske responsa og redegørelser
 • Ansvarlig for den juridiske rådgivning og vejledning til ledelsen
   

Den rette kandidat er en erfaren jurist, der vil trives i en arbejdsdag med ministerbetjening, løsning af lovgivningsmæssige opgaver og juridiske problemstillinger i øvrigt. Sundhedsområdet har stor mediebevågenhed, hvilket gerne må ses som en spændende udfordring. Det er en fordel, hvis man har sundhedsområdet som interessefelt, men vigtigst er det, at man er nysgerrig og samarbejdsorienteret. Dertil kommer:

 • Er uddannet cand.jur.
 • Har ledelseserfaring
 • Har erfaring fra en politisk styret organisation og kan samarbejde i et tværfagligt miljø
 • Har erfaring med - eller interesse for – lovarbejde og lovgivningsprocesser
 • Er struktureret og kvalitetsbevidst
 • Har en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne
 • Der lægges vægt på kendskab til det grønlandske sprog, kultur og samfundsforståelse


Der er tale om et spændende og udfordrende job i et dynamisk arbejdsmiljø og med rig mulighed for personlig udvikling og store oplevelser i job og fritid.

Nuuk er med sin befolkning på ca. 17.500 indbyggere landets største by. Byen er en moderne hovedstad i udvikling, med et bredt udbud af virksomheder og arbejdspladser, moderne boliger og gode skole- og børnepasningsforhold. Dertil kommer et levende kulturliv, sportshaller, svømmehal, skilift og -løjpe og hvad der ellers er behov for af fritidsfaciliteter for børn og voksne.

Grønlands Selvstyre har indgået samarbejde med Pointer A/S om denne rekruttering. Du er derfor velkommen til at kontakte direktør Inger Ingvardsen hos Pointer A/S på +45 29368636. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt.

Ansøgning mærkes som ”Juridisk afdelingschef” og sendes snarest og senest den 26. august 2020 til imi@pointersearch.dk.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til (LR 38).

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job