Gå til hovedindhold
103

Specialkonsulent/juridisk fuldmægtig

Har du lyst til at være en del af et erfarent team i en afdeling med mange spændende opgaver, har vi jobbet til dig.
 
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet søger en juridisk fuldmægtig. For en kandidat med de rette dokumenterbare kompetencer, kan stillingen tilbydes som specialkonsulent.
 
I departementet arbejder vi med at realisere de politiske mål på ressortområdet. Det omfatter bl.a. lovgivning, herunder rigslovgivning for Grønland, internationale konventioner, strategier og projekter. På socialområdet omfatter det lovgivning for at styrke forholdene for udsatte børn og unge, udsatte voksne, ældre og personer med handicap. På justitsområdet arbejder vi tæt sammen med de danske myndigheder inden for områder, der ikke er hjemtaget. Dette samarbejde har til formål at udvikle justitsområdet i tråd med Naalakkersuisuts strategi og indsatsplan for området. Herudover består departementet af en tilsynsenhed, som er en uvildig afdeling i Departementet, der fører tilsyn med dels de grønlandske kommuners forvaltning af det sociale regelsæt, dels fører et pædagogisk, driftsmæssigt og økonomisk tilsyn med de sociale døgninstitutioner.
 
Juristerne i departementets juridiske afdeling forbereder og udarbejder forslag til love og bekendtgørelser inden for hele socialområdet og samarbejder med rigsmyndighederne om lovgivning vedrørende familieområdet og justitsområdet.
Herudover består en del af opgaverne i at servicere det politiske niveau og i at besvare henvendelser fra såvel politikere som borgere, kommuner og andre myndigheder. Det være sig spørgsmål af lovfortolkende karakter som juridiske spørgsmål generelt.
 
Opgaverne er alsidige og stiller krav om at kunne indgå i samarbejder på tværs af faggrænser og kulturer samt at kunne tage et selvstændigt ansvar for egne sagsområder. Som jurist i Tilsynsenheden vil du skulle deltage i tilrettelæggelse og varsling af tilsyn samt indsamling af data som led i et tilsyn. Du vil skulle besøge kommunale forvaltninger og sociale institutioner og udfærdige tilsynsrapporter og lave indstillinger om påbud og andre reaktioner i forbindelse med et tilsyn. Der må forventes en del rejseaktivitet.
 
Vi kan tilbyde dig:

 • En arbejdsplads, hvor selvstændighed og beslutningskompetence vægtes højt
 • Et job i en afdeling med engagerede og dygtige kolleger
 • Et job, hvor der er åbenhed og respekt for den enkelte medarbejders kompetencer
 • Et job, som kan være hektisk, men også udfordrende og spændende


Vore forventninger

 • Du er uddannet cand.jur eller cand.merc.jur
 • Du har erfaring med lovgivning, gerne inden for det sociale- og offentligretlige område
 • Du har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Du kan tage et selvstændigt ansvar og arbejde selvstændigt
 • Du værdsætter synergien ved teamwork og tværfagligt arbejde
 • Du har en åben og positiv tilgang til dit arbejde og dine kolleger
 • Du arbejder struktureret og har fokus på deadlines og kvalitet
 • Du er omstillingsparat og samarbejdende


Kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur er en fordel, men ingen betingelse.
 
Som jurist tilknyttet departementet skal du kunne rådgive dine kolleger juridisk og derfor have god viden om gældende regelsæt for socialområdet, ligesom du skal kunne din forvaltningsret. Din personlige modenhed og faglige erfaring tillægges betydning i udvælgelsen af den rette kandidat.
 
Arbejdstiden er 40 timer om ugen.
 
Tiltrædelsesdato
Den 1. september 2020 eller snarest herefter.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

For yderligere information, kontakt afdelingschef i juridisk afdeling Trine Foldager, tlf. 54 66 47 eller afdelingschef i Tilsynsenheden Johan Lund Olsen, tlf. 55 54 85.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.
 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning