Gå til hovedindhold
100

Visit Greenland søger Project Manager til Vestnorden rejsemessen

D. 20.- 23.  September 2021 afholdes rejsemessen Vestnorden i Nuuk, med deltagelse af ca. 350-400 turismeoperatører. Arrangementet er stort og kræver en kompetent projektleder, der har øje for både helhed og detaljer, og som rapporterer løbende til ledelsen i Visit Greenland, som udfører opgaven for NATA. Forberedelserne påbegyndes oktober 2020. Derfor sendes opgaven som Project Manager for Vestnorden 2021 i udbud.

Project Manager varetager selvstændigt og i tæt samarbejde med Visit Greenland ledelse og medarbejdere samt styregruppen for Vestnorden 2021 hele projektplanlægning- og afvikling. Project Manager har overblikket over hele projektet og dets delelementer, og vil undervejs rapportere omkring projektets status til Visit Greenlands ledelse og styregruppen.

Følgende er hovedopgaverne for Project Manager:

●      Varetagelse af den overordnede/udførende projekt-koordination i samarbejde med Visit Greenland og Styregruppen samt med de vigtigste interessenter. 


●      Varetage og overvåge koordinering af praktisk logistik, som f.eks. fly, bustransport, ekskursioner for deltagere, bustransport, overnatning, forplejning, løbende ændringer, etc.

●      Udarbejdelse af budget for hele projektets afvikling

●      Project Manager skal indsamle alle data til Vestnorden produkt manualen på alle deltagere

●      Varetagelse af den løbende økonomiske opfølgning og udarbejdelse af budgetopfølgning til Visit Greenland 1 gang om måneden 


●      Forestå projektplanlægning- og afvikling i samarbejde med ekstern projektpartner, der tager sig af registreringer af købere og sælgere. 


●      Forestå information til alle interessenter; herunder de enkelte landes turistråd og NATA

●      Udarbejdelse af tidsplaner for projektets faser i samarbejde med Visit Greenland og Styregruppen. 


●      Lave bemandingsplaner og sørge for frivillige ifm. arrangementet

●      Aflægge regnskab for det samlede projekt

Project Manager skal forvente at give tilbud på et faseopdelt engagement i opgaven, der kræver en delvis arbejdsindsats op til og fuld arbejdsindsats de sidste måneder inden og under afviklingen af arrangementet. Hele projektperioden forventes at vare fra oktober 2020 til ca. oktober 2021 eller indtil regnskabet er færdiggjort.

 

Sidste frist for bud er 20. august 2020.

 

Yderligere information om opgaven fås ved henvendelse til Visit Greenland,

Julia Pars julia@visitgreenland.com, telefon 343831 el. mobil 553691.