Gå til hovedindhold
106

BFC Amarngivat Tasiilaq søger faguddannet medarbejder / Job nr. 371/20

Børne- og Familiecenter Tasiilaq søger pr. 1. september 2020 eller snarest derefter, medarbejdere til vores nyoprettede tilbud til sårbare forældre med børn i alderen 0 – 3 år. Der er tale om et tilbud som skal styrke den tidlige forebyggende indsats på området.
Tilbuddet vil bestå af socialfagligt-, pædagogisk-, og sundhedsfagligt personale, som sammen skal sikre barnets forældre omfattende støtte og vejledning i udførelsen og varetagelsen af forældreopgaven.
Gennem observationer, samt praktisk vejledning og guidning, vil forældrene få viden om barnet, dets udviklingsmæssige behov og læring omkring hvordan disse behov bedst tilgodeses.
Via samtaler af terapeutisk karakter, har forældre mulighed for behandling og bearbejdning af traumer som eventuelt står i vejen for udvikling af egne forældrekompetencer.
Vi søger en energisk og engageret medarbejder, som med varme og empati, evner at arbejde med udvikling af kompetencer hos sårbare familier. Vi forventer, at du har en pædagogisk, sundheds- eller socialfaglig uddannelse, og meget gerne med en terapeutisk overbygning.

Vi forventer, at du

 • kan være aktiv deltager i arbejdet med at sikre, at småbørn får en god og tryg start i livet
 • medvirker i arbejdet med at sikre den tidlige opsporing i problemudviklingen hos et barn
 • kan sikre opbygningen af forældrekompetencer hos de implicerede familier
 • har viden om småbørn
 • har et skarpt blik for at vurdere børns trivsel og udvikling
 • er vant til at indgå i tætte tværfaglige samarbejder med myndighedssagsbehandler, psykolog, dagtilbud, sundhedsplejerske og øvrige aktører
 • har en åben og nysgerrig tilgang, og ønsker at bidrage med faglig sparring i den øvrige personalegruppe

Vi tilbyder:

 • en interessant stilling, hvor du kan være med i opbygningen af et nyt tiltag til småbørnsforældre i Tasiilaq
 • gode kolleger, faglig sparring og supervision
 • gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • tværfaglige samarbejdspartnere

Derudover kan Tasiilaq tilbyde store naturoplevelser. Om sommeren er der rig mulighed for at fiske i søer og fjorde, vandre i fjeldene og sejle med stor chance for at se hvaler og sæler. Om vinteren kan man tage på hudeslædetur, stå på alpin eller langrendsski, is fiskeri og køre på snescooter. Der er også mulighed for at gå i fitnesscenter, som er gratis, deltage i holdsport i hallen fx volleybold og fodbold, som også kan spilles ude i den grønne nye fodboldbane.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 371/20 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 15. august 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Ina Kilime MIkaelsen
Mobil: +299 581989
Lene Warwick
Telefon: +299 367795
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning