Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

340/20 Psykolog søges til Børne- og Familiecentret i Nuuk

Børne- og Familiecentret i Nuuk er en del af Forvaltningen for børn og familier i hovedstadskommunen, Kommuneqarfik Sermersooq. Børne- og Familiecentret (BFC) arbejder ud fra et systemisk grundlag, dvs. med inddragelse af hele familien og med fokus på deres ressourcer og de muligheder, der ligger i og uden for familien. Formålet med BFCs arbejde er at forebygge omsorgsvigt af børn.

BFC rummer flere indsatsområder: Krisecenter, overvåget samvær, støtte ved hjemgivelse og to rejsende familierådgivere. Som psykolog vil du være del af BFCs behandlingsgruppe. Behandlingsgruppen omfatter en behandlingsleder, to psykologer, en familieterapeut, en socialrådgiver samt syv familievejledere.  Du vil have base i selve Børne- og Familiecenteret på C. P. Holbøllsvej 8 i Nuuk og referere til afdelingslederen for BFC.

Stillingen er ledig til besættelse snarest muligst eller efter nærmere aftale. 

Ansvarsområde

 • Udføre terapeutiske behandlingsopgaver af visiterede klienter i form af familiesamtaler, parsamtaler og individuelle forløb med voksne og børn. Herunder behandlingsopgaver i forbindelse med hjemgivelse af anbragte børn samt      familier, der visiteres via krisecenteret
 • Indgå i et nært samarbejde med behandlingsgruppe, sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere om klientarbejdet
 • Indgå i den tværfaglige udvikling med den psykologfaglige vinkel og være med til at sikre det helhedsorienterede familiearbejde
 • Yde kollegial sparring, supervision mv.
 • Bidrage til at optimere det psykologiske behandlingstilbud 

Om dig

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du er psykologuddannet, gerne med autorisation, dog ikke en betingelse
 • Du har erfaringer med og interesse for terapeutisk arbejde med børn, unge og familier
 • Du har lysten og evnen til at støtte og hjælpe forældre til at udvikle og skabe de bedste rammer for deres børn
 • Du har erfaringer med tværfagligt samarbejde
 • Du har et positivt menneskesyn, lysten og evnen til at fokusere på det, som virker
 • Du har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker, møde dem hvor de er og hjælpe dem til at skabe forandring
 • Du er åben og udadvendt
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grønlandsk/dansk) vil blive foretrukket

 Hvad kan vi tilbyde

 • Et spændende arbejde med mange udfordringer
 • En arbejdsplads med høj medarbejdertrivsel
 • Gode kollegaer
 • Supervision
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • Selvstændigt arbejde

 

Børneattest

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Straffeattest

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, De Samforhandlende Akademikerorganisationer eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.
Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning mærket med Job nr. 340/20 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Ansøgningsfrist: 21. juli 2020
Tiltrædelse: Snarest muligt eller efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Kirsten Brandt Davidsen
Telefon: +299 366105
Mobil: +299 564948
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning