Gå til hovedindhold
113

Dette jobopslag er udløbet

Forebyggelseskonsulent søges til Familiecenter Paamiut / Job nr. 295/20

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Forebyggelseskonsulent til Familiecenteret I Paamiut/Forvaltning for Børn og Familie, til ansættelse 1. august 2020 eller efter aftale.

Forebyggelse er placeret under Afdelingen for Forebyggelse og børn-og familiebehandling i Forvaltningen for Børn og Familie. Der er 1 forebyggelseskonsulentstilling som har til opgave at lave handleplaner med forebyggende og sundhedsfremmende tiltag, koordinering, opfølgning samt oplysningsarbejde i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

I Familiecenteret er der en afdelingsleder, familievejledere, forebyggelseskonsulenten samt ungerådgiver. En Krisecenter er også tilknyttet familiecenteret.
Forebyggelseskonsulenten arbejdsområde er Paamiut samt bygden, og der er mulighed for samarbejde med andre forebyggelseskonsulenter i Kommuneqarfik Sermersooq.

Stillingen er en heldagsstilling, og man skal være indstillet på at kunne arbejde om aftenen når der er aften arrangementer, nærmeste overordnede er afdelingsleder i forebyggelsesafdelingen.

Stillingens indhold:
Vi søger en – gerne erfaren – Forebyggelseskonsulent til at indgå i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde til at varetage en række opgaver herunder:

 • Står for implementering og opfølgning af Kommuneqarfik Sermersooq´s forebyggelsespolitik.
 • Samarbejde, koordinere og lave opfølgning på selvmordsforebyggelse
 • Koordinering og opfølgning af rusmiddelsmisbrugs- og ludomani forebyggelse
 • Koordinering og udførelse af forebyggende og sundhedsfremmende tiltag i Paamiut og bygden
 • Lave årlige handleplaner
 • Lave årsrapporter
 • Andre opgaver efter aftale med afdelingslederen

Opgaverne løses i tæt samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere i byen og bygden.

Forventninger til ansøgere:

 • Har en forebyggelseskonsulent, pædagogisk, socialfaglig eller anden relevant uddannelse.
 • Har interesse og vilje til at arbejde med forebyggelse og sundhedsfemme
 • Gode tværfaglige samarbejdsegenskaber
 • Har kendskab til projektarbejde
 • God kendskab til grønlandske samfundsforhold og sprog

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Der er ugentlige møde med afdelingslederen, hvor der er fælles orientering og faglig sparring.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, AK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 295/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 14. juli 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos: Karoline R. Sommer
Telefon: +299 367628
Mobil: +299 583884
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning