Gå til hovedindhold
87

2 Visitator søges til Ældreområdet / Job nr. 320/20

Søger en dygtig og engageret visitator til ældreområdet med tiltrædelse snarest muligt. Som en del af visitationen får du en spændende hverdag med alsidige arbejdsopgaver og med gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Du kommer til at have et tæt samarbejde med din visitatorkollega omkring visitationen af de kommunale tilbud til vores ældre borgere. Samt indgå i tæt samarbejde med blandt andre demenskoordinatorer, udviklingssygeplejersken, sundhedsvæsenet og sagsbehandlere.

Det er vigtigt, at du motiveres af samarbejdet med ældre borgere og deres pårørende. Og trives i en hverdag med stor grad af tværgående samarbejde, selvstændighed og selvtilrettelæggelse.

Som en del kommunens ældrepolitik arbejder vi med den rehabiliterende tilgang og, at støtte borgerne i at klare sig længst muligt i ejet hjem. Vi arbejder kontinuerligt med udvikling af vores arbejdsgange og her vil du få du rig mulighed for indflydelse på beslutningsprocesserne sammen med dine kolleger.

Udover visitation til de kommunale tilbud for ældre, er visitator kontaktperson for færdigbehandlede borgere, som er indlagt på sundhedscentre.

Visitationsteamet består af 3 visitatorer og referer direkte til ældechefen.

Vi lægger vægt på at du:

 • Er uddannet sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent
 • Har erfaring indenfor ældreområdet
 • Er god til at samarbejde bredt
 • kan formulere dig kort, forståeligt og præcist på skrift
 • Evner den anerkendende og motiverende samtale
 • Samt har indsigt i den rehabiliterende tankegang

Vi tilbyder:

 • Glade og dygtige kollegaer
 • Et udfordrende job med mulighed for indflydelse på egne opgaver
 • Samarbejde på tværs af kommunen og sektorer
 • En spændende og åben arbejdsplads
 • Et alsidigt job med mange udfordringer

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, PPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 320/20 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 13. juli 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Isabella Schluchtmann
Telefon: +299 366169
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning