Gå til hovedindhold
102

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG: Avannaata Kommunia søger jurist

Avannaata Kommunia søger en stærk og kompetent jurist til ansættelse snarest efter ansøgningsfristens udløb eller efter nærmere aftale. Stillingen er placeret i Centraladministrationen i Ilulissat.

Juristens primære opgave vil være overordnet juridisk rådgivning særligt inden for sekretariatets sagsområder.

Om stillingen

Juristen bliver en del af ledelsessekretariatet.

Som jurist i sekretariatet i Avannaata Kommunia skal du rådgive, vejlede og bistå ud fra love, regler og retlige synsvinkler, og i øvrigt skal deltage i den almindelige sagsbehandling sammen med andre kollegaer fra hele kommunen. Den juridiske vejledning skal sikre, at sekretariatet har et troværdigt og vidensbaseret beslutningsgrundlag.

Juristen skal varetage den juridiske rådgivning på et højt fagligt niveau på tværs af sekretariatet og organisationen.

Sekretariatet har en koordinerede funktion i forhold til sager fra borgmestersekretariatet, direktionen, kommunalbestyrelsesmedlemmer, bydebestyrelser og de lokale udvalg. Sekretariatet har dermed en tæt relation til borgmesteren, direktionen og andre samarbejdspartnere i og uden for kommunen.

Juristen refererer til Sekretariatschefen for Ledelsessekretariatet.

 

Ansvars- og arbejdsopgaver

Dine opgaver og funktioner:

 • betjening af kommunale politikere og direktionen sammen med sekretariatet
 • juridisk rådgivning og vejledning
 • medvirke til løsning af forvaltningsopgaver og generel myndighedsbehandling
 • indgå i projekter og konkrete tiltag
 • at bistå de enkelte fagområder i udvalgte projekter
 • koordination af udvalgte opgaver
 • generelle ad hoc-opgaver
 • sikrer en høj faglig servicering og rådgivning

 

Kvalifikationer

Som vores nye jurist forventer vi, at du:

 • er uddannet cand.jur., cand.merc.jur. eller tilsvarende juridisk kandidat uddannelse
 • er fleksibel, ansvarsbevidst og samarbejdsdygtig
 • er kvalificeret til at stå for den juridiske rådgivningsfunktion
 • er god til at formulere dig på grønlandsk og dansk både mundligt og skriftligt, men er ikke et krav
 • har stærke analytiske kompetencer og har et højt fagligt niveau
 • har forståelse for og gerne erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • i samarbejde med sekretariatet eller selvstændigt kan løse de forskellige opgaver

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ugentlig arbejdstid er 40 timer.

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og bolig-standard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

 

Kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos sekretariatschef Nuka S. Nathanielsen nuna@avannaata.gl telefon (+299) 38 76 08.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapir m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest 9. juli 2020.

 

Ansøgningen sendes til:

Avannaata Kommunia
HR-afdelingen
Postboks 1023
3952 Ilulissat
Eller pr. e-mail: hr@avannaata.gl