Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Stilling som demenskoordinator / Job nr. 301/20

Har du en sundhedsfaglig uddannelse og erfaring fra demensområdet, og samtidig ønsker et alsidigt og spændende arbejde i en velfungerende kommune med et værdigrundlag, der hedder respekt, ansvar og udvikling, så er en stilling som demenskoordinator måske lige dig.

Du vil blive ansat i nyetablerende omsorgsservice afdeling og sammen med en anden demenskoordinator være en del af et stort team af forskellige faggrupper indenfor ældreområdet. 

Demenskoordinatorerne dækker hele Kommuneqarfik Sermersooq hen over isen, og der vil være rejseaktivitet til de øvrige byer og bygder i kommunen.

Ugentlig arbejdstid: 40 timer

Dine opgaver: 

 • Sikre kvaliteten og udvikling af demensområdet i Kommuneqarfik Sermersooq
 • Medvirke til gode forløb for borgere med en demensdiagnose/ demenssymptomer, så de får den rette hjælp og støtte. Medvirke ved udarbejdelse af socialpædagogiske handleplaner.
 • Sikre viden om demens bliver udbredt i befolkningen
 • Sikre demensplan fra selvstyret overholdes/implementeres
 • Rådgivning og vejledning til borgere med demens og deres pårørende
 • Støtte og sparre med personalet på ældreområdet omkring den enkelte borger
 • Månedlig introduktion om demens til nye medarbejdere
 • Sikre at personalet på ældreområdet og i omsorgsservice får opdaterede kompetencer inden for demensområdet
 • Sikre at der implementeres relevante værktøjer på vores institutioner og i hjemmehjælpen, eks. livshistorie og reminiscensværktøjer.
 • Demenscaféer
 • Iværksætte netværksgrupper for pårørende til borger med en demenssygdom
 • Tværfagligt samarbejde
 • Dokumentation
 • Anden opsøgende arbejde i forhold til demensområdet

Vi lægger vægt på, at du

 • Har erfaring fra demensområdet
 • kan bevare overblikket i en travl hverdag
 • Er fleksibel og omstillingsparat i en foranderlig verden
 • Er fleksibel i forhold til arbejdstider
 • Er rummelig og har respekt for den enkelte borger
 • Er robust
 • Har gode formidlingsevner
 • Har gode samarbejdsevner
 • Kan arbejde selvstændigt og strukturere dit arbejde
 • Er tillidsvækkende og tydelig i din adfærd/kommunikation
 • Er god til at motivere
 • Er skarp på at finde borgeres ressourcer og kan arbejde målrettet med udviklingen af disse
 • Har god dømmekraft
 • Er kreativ, nytænkende og iderig

Vi tilbyder:

 • God introduktion
 • Selvstændig stilling med stor indflydelse på egen arbejdsdag
 • Faglig sparring
 • Gode muligheder for relevant kompetenceudvikling
 • Der er gode muligheder for efteruddannelse
 • Gode kolleger

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 301/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 3. juni 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Isabella Schluchtmann
Telefon: +299 366169
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning