Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Kangerlussuaq Sygeplejerstation søger Sundhedsassistent GENOPSLAG

Dobbeltsproget sundhedsassistent søges til en fast stilling i Kangerlussuaq sygeplejestationen, fra 1 juli 2020 eller snarest muligt.

 

Kangerlussuaq sygeplejestationen er normeret til 2 sygeplejersker og 1 sundhedsassistent. Der er 2 faste sygeplejersker på nuværende tidspunkt og vi mangler kun dig som sundhedsassistent.

Der er ingen læge på stedet men der kommer læge ca. 6 gange om året til konsultation.

Arbejdet på sygeplejestationen er alsidigt og udfordrende, idet vi yder service til alle aldersgrupper indenfor akut, sundhedsfremmende og forebyggende sygepleje.

 

Jobbet/Arbejdsopgaver på sygepleje stationen

 • Visitering af patienter til konsultation
 • Akutte opgaver/skadestue sygepleje
 • Almen sygepleje ex sårpleje, patienter der har gennemgået operation
 • Laboratorieopgaver
 • Kontroller af fødende perinatalt, samt opfølgning post partum
 • Spædbørns/børn/unge kontroller herunder vaccinationer
 • Medicindosering
 • Sundhedsfremmende og Forebyggende arbejde
 • Tværfaglige forebyggelsesmøder på kommunen
 • Vandprøver
 • Tilkaldevagt hver 3. weekend samt 2 hverdage i uger med weekendfri
 • 1 måneds oplæring i klinikken

 

 

Kvalifikationer

 • Dobbeltsproget sundhedsassistent foretrækkes da man også skal tolke for ikke grønlandske personale.
 • Gerne bred klinisk erfaring samt erfaring indenfor det akutte område.
 • En solid faglig baggrund.
 • Udviser ansvarsfølelse
 • Skal kunne arbejde selvstændigt, også i akutte situationer
 • Stabil medarbejder
 • Kendskab til IT

 

 

Hvem er vi?

Sygeplejestation er for Kangerlussuaq,s borgere som er ca. 517  (d. 5/4-19). Kangerlussuaq er også en transit lufthavn og skibshavn til flere tusinde rejsende passager og kan modtager akutte patienter fra dem.

Sygeplejestationen er åben i hverdage fra kl. 8.00-16.00 og er lukket i week-enderne og helligdage. Ved akut behov efter kl. 16.00 og i week-ender og helligdage ringer borgerne til regionssygehus Sisimiut og hvis der er behov for kontakt, kontaktes én af personale i sygeplejestationen, som har tilkaldevagt.

 

Tiltrædelse 1 juli 2020 eller efter aftale

 

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 30 juni 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Nukannguaq Olsen på tlf. (+299) 53 29 97 eller på e-mail: NUOL@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 30. juni 2020

Søg denne stilling