Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Forstander til Meeqqat Angerlarsimaffiat Sarliaq i Ilulissat

Er du interesseret i et anderledes, udviklende og givende job med stor indflydelse, så er dette måske en stilling for dig.

Socialstyrelsen søger en forstander til Meeqqat Angerlarsimaffiat Sarliaq i Ilulissat med ansættelse 1. juli 2020 eller efter aftale.

Om Meeqqat Angerlarsimaffiat Sarliaq
Meeqqat Angerlarsimaffiat Sarliaq er en døgninstitution for anbragte børn og unge i alderen 0-18 år.
Det er kendetegnende for børnegruppen, at de kommer fra en opvækst præget af omsorgssvigt og misbrug. Deres udfordringer er derfor mangeartede.

Meeqqat Angerlarsimaffiat Sarliaq er normeret til 20 børn fordelt på 3 afdelinger. Der stilles store krav til den pædagogiske indsats, da der er mange forskellige behov, der skal tilgodeses i det daglige. Der arbejdes bl.a. ud fra en systemisk referenceramme samt med relations- og aftalepædagogik.

Der er en række udviklingsinitiativer i gang, der har til formål at højne kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Meeqqat Angerlarsimaffiat Sarliaq har brug for en forstander, der kan fortsætte denne udvikling, og som evner og har lyst til at præge den pædagogiske retning.

Vi tilbyder

 • Mulighed for samarbejde med/ledelse af en mangfoldig og kompetent personalegruppe
 • Stor indflydelse på nye processer og egen hverdag
 • En arbejdsplads som vægter udvikling og uddannelse
 • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske- og ledelsesmæssige arbejde
 • Mulighed for sparring med Socialstyrelsen - særligt Døgn- og Visitationsafdelingen
 • Faglig sparring samt mentorordning med andre forstandere
 • Deltage i årlige forstanderseminarer og konferencer


Vi ønsker, at du

 • Er uddannet pædagog eller har anden relevant socialfaglig uddannelse
 • Har indgående kendskab til og erfaring med målgruppen
 • Har kendskab til lovgivning
 • Har indsigt i administration og økonomistyring
 • Har et positivt livssyn og kan skabe gode relationer ud fra en anerkendende tilgang
 • Har ledelseserfaring og kan uddelegere opgaver
 • Har lyst til at indgå i samarbejde med de øvrige selvstyreejede døgninstitutioner
 • Er indstillet på at indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med Døgn- og Visitationsafdelingen
 • Har erfaring inden for døgntilbud til børn- og unge


Dertil ser vi gerne, at du mestrer både dansk og grønlandsk samt har forståelse for grønlandsk kultur og samfund.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Yderligere oplysninger
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
Souschef i Døgn- og Visitationsafdelingen Karina Ivalo Kleist +(299) 34 69 54 eller på mail; kaik@nanoq.gl

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning