Gå til hovedindhold
96

Dette jobopslag er udløbet

Int. institution Pingaeqqad Tasiilaq søger en Leder / Jobnr. 288/20

Aldersintegreret Institution Pingajeqqad med plads til 88 børn fordelt med 40 børnehavebørn og 48 vuggestuebørn, med henholdsvis 2 børnehave stuer og 4 vuggestue stuer.
Personalenormeringen er på 22. Institutionerne har åben mandag til fredag fra kl. 7.00 til 17.00  

Funktioner forbundet med Lederstillingen: Lederen er sparringspartner med souschefen og afdelingslederen som sammen skal sikre overholdelse af de overordnede mål og målsætninger samt retningslinjer for det pædagogiske arbejde udføres i praksis. Her skal vedkommende fungere både som faglig- samt personalemæssig nærmeste leder for ansatte i institutionen. Derudover har lederen anvisningsret og er ansvarlig for overholdelse af institutionens økonomi og driftsbudget.

Vi forventer at du er:

 • Er uddannet pædagog eller tilsvarende
 • Du er faglig bevidst og har erfaring arbejde med børn 0 - 6 årige, og evne til at vejlede og rådgive personale
 • Du vil møde børn, personale og forældre med en anerkendende tilgang.
 • Du kan formulere og dokumentere pædagogisk praksis omkring de enkelte børn.
 • Du vil være en del af der sætter barnet i centrum og ligger rigtig stor vægt på forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere omkring barnet.
 • Er i besiddelse af en god samarbejdsevne og fagligt kompetent.
 • Ser muligheder frem for forhindringer både hos børn og personale
 • Er besiddelse af ledelses erfaring
 • Har erfaring med administrativ og økonomistyring ved at anvende af computer

Vi tilbyder:

 • Gennem god ledelse imellem leder, souschef og afdelingsleder,  mulighed for at skabe en personalegruppe, som er i stand til at engagere, aktivere og målrettet den pædagogiske udvikling i arbejdet og hvor kommunikation og samarbejde er en kompetence, som vægtes højt.
 • Gennem god ledelse imellem leder, souschef og afdelingsleder   mulighed for at skabe et arbejdsmiljø, hvor de positive relationer spiller en stor rolle og hvor børn og voksne ses som ligeværdige medspillere.
 • Udfordringer og udvikling i det pædagogisk- og ledelsesmæssige arbejde

Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset daginstitutionsmiljøet og lederteamet.

For yderligere oplysninger om stillingen rettes til institutionsafdelings fagchef Naussunguaq, Lyberth telefon: 36 73 24, e-mail: naly@sermersooq.gl

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 288/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 25. juni 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Fagchef Naussunnguaq Lyberth
Telefon: +299 367324
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning