Gå til hovedindhold
96

Dette jobopslag er udløbet

2 Børne- og ungekonsulenter søges til Forvaltning for Børn og Skoler / Job nr. 280/20

Har du teoretisk viden om undervisning, læring og pædagogik?
Kan du koble teoretisk viden, pædagogik og læring sammen?
Pædagogisk-psykologisk rådgivning, Misi, søger to Børne- og ungekonsulenter, hvor den ene stilling er et 1 årige barsels vikariat. 

 

Rådgivningscenter om Børn og unge – Misi, er en del af Forvaltningen for Børn og Skole i hovedstadskommunen, Kommuneqarfik Sermersooq. Misi spiller en vigtig rolle i Kommunens strategi, om at fremme en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn og unge.

Misis kerneydelse er pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre og fagpersoner, som arbejder med børn og unge imellem 0-18 år.
Misis opgave er, at bidrage til de voksne som har ansvar for børnene, får tilstrækkelig viden og redskaber til, at sikre børnenes læring, trivsel og udvikling. Ydermere arbejder Misi med praksisnær rådgivning, og holder oplæg til kommunens skoler samt dagsinstitutioner.

Som Børne- og ungekonsulent i Misi vil du blive del af en team, hvor faglighed, samarbejde og god service vægtes højt.
 
Medarbejder teamet i Misi består af:
1 Rådgivningschef, 5 psykologer, 1 Tale-hørerpædagog og med Jer;
5 Børne- unge konsulenter, hvor to er på barsel.
Din nærmeste leder vil blive Rådgivningschefen, som ydermere er den som, du skal referere til.

Som Børne- og ungekonsulent skal du indgå i pædagogisk-psykologisk rådgivning, sammen med kollegaer fra forskellige faggrupper.
Du vil skulle lave undersøgelse og yde rådgivning til forældre, lærere og pædagogisk personale på kommunens skoler og institutioner.
Personen, som søger den vakante Børne- unge konsulent stilling, vil sammen med én af Misis andre Børne & Unge konsulenter ydermere skulle stå i spidsen for koordinering af ”Special undervisning”, som bliver tilbudt på kommunens skoler.

Geografisk er Misi placeret i Nuuk, men vi betjener hele Kommuneqarfik Sermersooq, der omfatter byer og bygder på både Grønlands øst- og vestkyst. Tjenesterejser kan derfor også indgå i jobbet.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. august 2020 eller efter nærmere aftale. 

Stillingernes indhold:

 • Pædagogisk psykologisk undersøgelser og rådgivning
 • Pædagogisk psykologisk vurderinger
 • Yde praksisnær rådgivning til Kommuneqarfik Sermersooqs skoler og daginstitutioner
 • Administrerer indkommende post mm. i vores elektronisk journaliseringssystem og andre administrations opgaver
  Denne opgave deler du med de andre B&U konsulenter i Misi
 • Sammen med de øvrige ansatte i Misi, bidrage til faglig og organisatorisk videreudvikling.
 • Deltagelse i diverse interne- og eksterne møder
 • Ad/Hoc opgaver
 • Medarbejderen som søger den vakante Børne- og ungekonsulent stilling, skal stå i spidsen for koordinering af Specialundervisning, i samarbejde med Skoleafdelingen, og Skolernes Rådgivningslærere

Opgaverne løses i tæt samarbejde med dine øvrige kollegaer samt Rådgivningschefen.

Vi forventer, at det meste af nedestående passer på dig:

 • Du er læreruddannet
  Det er en fordel hvis du har viden, og erfaring, inden for specialundervisning og det specialpædagogiske område
 • At du eksempelvis har en speciallæreruddannelse, eller anden akademisk overbygningsuddannelse, f.eks. cand.pæd.psyk, cand.pæd. i generel pædagogik. Cand.pæd.soc. Men det er ikke et krav
 • Du har stærke relationelle kompetencer og en god organisationsforståelse, som gør dig i stand til at arbejde på tværs af forvaltningens afdelinger, samt skabe gode arbejdsrelationer til vores samarbejdspartnere ude på skoler og daginstitutioner
 • Du kan overholde deadlines og er god til at følge op på opgaver
 • Du har stærke kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt, og kan tilrettelægge og lede effektive møder
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation, som er under udvikling
 • Du har kendskab til grønlandske samfundsforhold og folkeskoleforhold
 • Du er dobbeltsproget (dansk/grønlandsk). Men det er ikke et krav

Misi lægger desuden vægt på:

 • Du er positiv, engageret, nytænkende og igangsættende
 • Du har viden om didaktik og undervisning
 • Du kan indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse, og lærere
 • Du kan have mange bolde i luften

Misi tilbyder:

 • En udviklingsorienteret arbejdsplads med mulighed for personlig og faglig udvikling
 • Et spændende arbejde med mange spændende udfordringer
 • Gode kollegaer
 • Gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne

Straffe- og børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen ikke kunne tilbydes personalebolig. Hvis ansøger allerede bor i en personalebolig igennem Kommuneqarfik Sermersooq, har ansøger retten til at beholde den så længe vedkommende er ansat i Misi. 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 280/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 19. juni 2020
Tiltrædelse: 1. august 2020
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Laila S. Skytte
Telefon: +299 36 63 38
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning