Gå til hovedindhold
113

Dette jobopslag er udløbet

Ledende Overlæge til Akut Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

I Det Grønlandske Sundhedsvæsen arbejder vi for at tilbyde effektive sundhedsydelser af høj kvalitet til alle borgere og patienter i hele Grønland. Vi har brug for dine kompetencer.

 

Sammen med den ledende oversygeplejerske skal du sikre en synlig og stærk områdeledelse, som har ansvaret for den daglige drift og fortsatte udvikling af Akut Område Dronning Ingrids Hospital, Nuuk i samspil med hele Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

 

Jobbet

Sammen med den ledende oversygeplejerske varetager du den overordnede ledelse, koordinering og samordning af områdets opgaver. Det inkluderer alle aspekter af behandling, pleje, udvikling, optimering, prioritering og ressourceallokering. I er i fællesskab ansvarlige for den samlede økonomi og bemandingssituation på Akut Område – hvor du har særligt fokus på rekruttering og fastholdelse af lægerne.

 

Som leder kan du forvente en spændende og varierende arbejdsdag i en kompleks organisation. Du får et tæt samarbejde med de andre områdeledelser i Nuuk, landets øvrige regionsledelser og stabsledelser. Du samarbejder og sparrer effektivt med de øvrige ledere og kollegaer i hele Sundhedsvæsenet.

 

Akutområdets faciliteter omfatter:

1) Operationsgang med 5 moderne stuer med tidssvarende anæstesiudstyr og sterilgang

2) Opvågningsstue med 9 pladser, som også dækker Kirurgisk Dagafsnit til ambulant kirurgi eller medicinske procedurer med behov for monitorering

3) Intensiv afdeling med 5 fysiske voksenpladser (heraf en isolationsstue) og 3 neonatalpladser, ligeledes med tidssvarende apparatur og normeret til 4 patienter

4) IMA, Intermediært Monitorerings Afdeling med 6 sengepladser.

 

Akut Område har rådgivende funktion for alle regionssygehuse og sundhedscentre. Ledelsesansvaret omfatter også planlægning og håndtering af den anæstesiologiske del af operations-specialistrejser til regionssygehuse indenfor alle kirurgiske specialer/fagområder i hele Grønland.   

 

Akut Område bemander dagligt 4 operationslejer, 4 ITA sengepladser og 6 medicinske IMA sengepladser. Samlet er områdeledelsen overordnet ansvarlig for ca. 65 ansatte, heraf 3-4 læger. Områdeledelsen er økonomisk ansvarlig for et årligt budget på knap 73 millioner kr.

 

Dit kliniske virke vil være mangfoldigt og varieret - og omfatter anæstesi og intensiv terapi på DIH og akutte evakueringer fra kystbyerne i Grønland til Nuuk /Danmark /Island. Intensivafdelingen varetager akutte patienter fra alle specialer, inklusiv neonatalogi. På operationsgangen varetages anæstesiologiske ydelser til patienter indenfor parenkym-, ortopæd-, øre-næse-hals- og gynækologisk/obstetrisk og øjen-kirurgi samt al akut kirurgi.

 

Der udføres samlet ca. 3.250 anæstesier årligt, heraf ca. 500 anæstesier på specialistkystrejser. Der er specialistkystrejser ca. 30 uger om året af 1-2 ugers varighed. Herudover foretager vi knap 100 anæstesilæge og –sygeplejerske bemandede evakueringer fra hele Grønland. På Intensiv Afdelingen modtages årligt 600 akutte patienter, heraf cirka 50 neonatale børn.

 

Kvalifikationer

 • Dansk speciallægeautorisation i anæstesiologi
 • Minimum 2 års erfaring på selvstændigt bagvagtsniveau
 • Ledelsesmæssig erfaring og kendskab til Grønland er en fordel, men ikke et krav
 • Fortrolighed med økonomistyring og –planlægning er en fordel
 • Brede anæstesiologiske kompetencer vil blive vægtet (eksempelvis børneanæstesi, håndtering af akutmedicinske tilstande, samt evt. flymedicin)

 

Hvem er du?

 • Som leder er du åbensindet, fleksibel og kommunikerende
 • Du har ønske om at arbejde i et anderledes Sundhedsvæsen med mange faglige og spændende udfordringer.
 • Du håndterer krydspres og kan prioritere opgaverne bevidst og klogt
 • Du besidder sikkert driftsfokus og resultatorientering
 • Du er visionær og udviklingsorienteret
 • Du er strategisk tænkende, handlekraftig og ansvarsbevidst
 • Du kan skabe fremdrift og udvikling
 • Du kan begå dig i spændingsfeltet mellem politik og faglighed
 • Du har lyst til personaleledelse herunder opmærksomhed på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling

 

Der henvises til stillings- og funktionsbeskrivelse Stillings- og funktionsbeskrivelser – Ledende Overlæge, Akut Område DIH

 

Hvem er vi?

Vi er borgernes sundhedstilbud. Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier. Du vil møde dygtige og passionerede kollegaer, som har fokus på det gode patientforløb og får ting til at lykkedes. Læs mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen her (http://www.gjob.gl/Sundshedsvæsenet/Organisationen).

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af heygyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Læge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist:

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved [leders stilling og navn] på tlf. (+299) 34 43 19 eller på e-mail: BEBH@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

 

 

 

Ansøgningsfrist: 7. juli 2020

Søg denne stilling