Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Direktør til Grønlands Erhverv

Som direktør i Grønlands Erhverv (GE) varetager du et af landets mest alsidige og udfordrende job, hvor erhvervsliv, politik og samfundsudvikling går hånd i hånd.

 

Dine opgaver

Med reference til bestyrelsen skal du sammen med et lille, men erfarent sekretariat lede GE strategisk og taktisk gennem alsidige opgaver inden for GE´s hovedfunktioner:

 

 • En arbejdsgiverorganisation, der forhandler overenskomster med landets største arbejdstagerorganisation, SIK, samt med Finansforbundet og flere andre parter.
 • En interesseorganisation, der er hørings- og samarbejdspart omkring alt lovgivning, der påvirker betingelserne for at drive virksomhed i Grønland.
 • En serviceorganisation overfor GE´s godt 300 medlemmer, når de har brug for råd og vejledning. Primært, men ikke kun, inden for kontrakt- og HR-områder.
 • En udviklingsorganisation med bl.a. kursusvirksomhed og delegationsrejser til Canada (PDAC) for grønlandske virksomheder. GE er endvidere arrangør af Grønlands største erhvervskonference, Future Greenland.

 

Jobbet indebærer hyppige kontakter med GE´s medlemmer samt GE´s mange samarbejdspartnere blandt de grønlandske og danske organisationer. Hertil kommer kontakten med politikere og embedsmænd i Selvstyret, kommunerne, folketinget og medierne i både Grønland og udlandet.

 

Du vil i kraft af stillingen - ligesom flere af GE´s øvrige medarbejdere - indgå i forskellige tillidserhverv i råd og nævn, kommissioner mv.

 

GE´s hovedkontor i Nuuk huser også sekretariatet for CSR Greenland, hvor GE sammen med en række virksomheder spiller en meget aktiv rolle.

 

GE tegnes udadtil af dig som direktør i samarbejde med bestyrelsesformanden og efter aftale med GE´s ni brancheudvalgsformænd. Der afholdes normalt to årlige bestyrelsesmøder og ét delegeretmøde hvert andet år for alle medlemmer. Sammen med sekretariatets medarbejdere bidrager du til kommunikation og i møder med bestyrelsens formandskab og GE´s brancheudvalg.

 

Internt i GE´s organisation vil du have det overordnede ansvar for:

 

 • Daglig ledelse af GE´s sekretariat i samarbejde med Sekretariatschefen
 • Samarbejdet med CSR Greenlands sekretariatschef
 • Forberedelse af bestyrelsesmøder m.v.
 • Udvikling og tilpasning af strategi og handlingsplaner

 

Som direktør bliver du derfor en krumtap i opbygning af de netværk og den faglige tyngde, som GE´s rolle og vision indebærer – både ved hjælp af organisationens egne og eksterne ressourcer.

 

Dine kvalifikationer

Du skal som GE’s direktør være motiveret af at skabe håndgribelige resultater for medlemmerne, så visionen og strategier bliver til virkelighed.

 

Du skal kunne se dig selv i et projekt med det overordnede formål at fremme den økonomiske, uddannelsesmæssige og sociale udvikling i Grønland.

 

Opgavernes mangfoldighed kræver:

 • At du kan arbejde systematisk, struktureret og grundigt.
 • At du står for en saglighed og faglighed, der sikrer GE´s troværdighed.
 • At du har den udadvendthed, der skal til for at bygge og vedligeholde netværk på tværs af meget forskellige organisationer og mennesker i både den offentlige og private sektor.
 • At du kan lide ”at stå på ølkassen” og talerstolen foran et både lille og stort publikum.
 • At du gennem din egen person og gennem andre kanaler sikrer GE den synlighed det kræver at være en interesseorganisation med gennemslagskraft både over for samarbejdspartnere og i medierne.
 • At du har erfaring med kommunikation og hyppig kontakt med medier.
 • At du ikke mister interesse og tålmodighed, når der er behov for lange, seje træk.

 

Grønlands Erhverv tilbyder

 • Et selvstændigt, afvekslende og højt profileret job med masser af udfordringer og udviklingsmuligheder.
 • En lønpakke, der afspejler dit ansvar og dine kvalifikationer.
 • En arbejdsplads med dedikerede og engagerede medarbejdere.

 

Din baggrund

Du har en videregående samfundsvidenskabelig, nationaløkonomisk, juridisk eller merkantil uddannelse.

 

Du har ledelseserfaring fra den private og/eller offentlige sektor, hvor du bl.a. er kompetent inden for strategiudvikling og kommunikation. Du arbejder ubesværet på dansk og engelsk og gerne grønlandsk.

 

Du ved, hvad det vil sige at arbejde i politiske organisationer.

 

Din baggrund gør, at du føler dig hjemme i forståelsen af politik og samfundsforhold i Grønland.

 

Interesseret?

Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade din ansøgning og dit CV.

 

Alle øvrige spørgsmål til stillingen stille til partner Dorthe Flies fra Flies HR Consulting på mobil +45 6083 3117, +299 583117 eller dorthe@flieshr.dk

 

Flies HR Consulting varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil.

 

Ansøgningsfristen er 1. juli 2020

Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler - også inden ansøgningsfristens udløb.

 

Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte GE´s bestyrelsesformand, Henrik Leth, +299 55 43 50 (e-mail: leth@polarseafood.gl

 

 

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

 

Virksomheden

Du finder yderligere information om Grønlands Erhverv på http://ge.ga.gl/da-dk/