Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Leder søges til Integrerede institution Paarsisoq i Nuuk / Job nr. 268/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Integrerede Institution Paarsisoq er beliggende i Samuel Kleinschmidt-ip aqqutaa 3 og har plads til 36 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn. Institutionen åbner kl. 07:00 – 17:00.

Lederen har ledelsesansvar for personale normeringen på I alt 21 stillinger fordelt som følger: leder, souschef, afdelingsleder, 4 pædagoger, 6 socialhjælpere, 6 medhjælpere, rengøringsdame og køkkenassistent.

Lederen er pædagog i institutionen og har arbejdstider imellem kl. 08:00 – 16:00. Leder, souschef og afdelingsleder er lederteamet og har ansvaret for tilbuddenes pædagogiske udvikling, forældresamarbejde og personaleledelse.

Funktioner forbundet med lederen:

Lederen er sparringspartner med souschefen og afdelingslederen som sammen skal sikre overholdelse af de overordnede mål og målsætninger samt retningslinjer for det pædagogiske arbejde udføres i praksis. Her skal vedkommende fungere både som faglig- samt personalemæssig nærmeste leder for ansatte i institutionen. Derudover har lederen anvisningsret og er ansvarlig for overholdelse af institutionens økonomi og driftsbudget.

Krav til ansøgeren er:

 • implementerer Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen og Kommuneqarfik Sermersooqs Børn og Unge politiske målsætning.

 • Pædagog uddannet eller have en ligestillet uddannelse

 • Ansvarsbevidst

 • Skal have overblik
 • Være kreativ
 • Have evne til indlevelse og omstilling
 • Klare arbejdet i stressede situationer
 • Fleksibel og samarbejdsvillig, imødekommende og
 • Stabil
 • Skal kunne se muligheder frem for begrænsninger

 Ansvarsområde:

 • Som leder følger det kommunale og landstingsforordninger
 • Forpligtet til at overholde institutionens budget
 • Har anvisningsret for ovennævnte enheders bevillingsområde
 • Er underlagt tavshedspligt, som ikke ophører ved udtræden af stillingen
 • Samarbejde med brugere, personale og forældrene at udarbejde målsætning, handleplaner og aktivitetsplaner

 Pædagogisk arbejdsområde:

 • I tæt samarbejde med institutionsledelse udfører loven og retningslinjer for det pædagogiske arbejde
 • Sikrer institutionens målsætning og værdier udføres i praksis
 • Deltager eller vejleder i løsning af samarbejdes problemer mellem personale og forældre

 Administrativt arbejdsområde:

 • Daglig drift af institutionen
 • Sikre forsvarlig personale dækning i forhold til normering
 • Afholde møder med personale, brugere og forældrene
 • Sikre at føre fremmødeprotokol for hver dag for alle brugere

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid. 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 268/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

For yderligere oplysninger om stillingen rettes til Fagchef for Dagtilbudsafdelingen Naussunnguaq Lyberth: naly@sermersooq.gl

 

Ansøgningsfrist: 17. juni 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Fagchef Naussunnguaq Lyberth
Telefon: +299 367324
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning