Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Integrerede Daginstitution Ungaaq søger en afdelingsleder / job nr. 275/20

Leder du efter et arbejdsplads, hvor du kan udvikle dig både personligt og fagligt? Brænder du for at skabe en god arbejdsmiljø, hvor du i samarbejde med leder og souschef skaber trygge rammer og god udvikling i hele huset? Så er det dig vi leder efter.

Daginstitutionen ”Ungaaq” er en integreret institution og ligger i hjertet af Nuuk. Ungaaq er normeret til 72 børn, 36 børn (0-2 år) i vuggestue afdelingen og 36 børn (3-6 år) i børnehaveafdelingen. Personalenormeringen er til 18 personale med leder, køkkendame og rengøringsdame. I hver stue er der 1 pædagog, 1 socialhjælper og en medhjælper.

Afdelingslederen arbejder i dagligt som pædagog i én af stuerne i vuggestueafdelingen, vedkommende skal have overblik over afdelingen og kunne skabe god atmosfærer og god arbejdsmiljø sammen med de øvrige personale.

Vi forventer, at du:

  • Er uddannet pædagog eller tilsvarende.
  • Er stabil og har arbejdsglæde.
  • Er anerkendende, forstående og kreativ.
  • kan være direkte og tydeligt.
  • Elsker at arbejde med målgruppen.
  • Har faglig kompetencer og kan videregive din viden til de øvrige personale.
  • Er positiv indstillet, ser udfordringer frem for forhindringer.
  • Har overblik over afdelingen, og kan skabe tryghed og god samarbejde.
  • Kan håndtere stressende situationer og kan have mange bolde i luften.
  • Du kan fungere som souschef under dets fravær.

Vi vægter en god samarbejde med primæromsorgspersonerne, øvrige personale og målgruppen. Vi anvender anerkendende tilgang i vores hverdag.

Vi er bevidste om legens betydning, dermed forventer vi at du i hverdagen kan lege med børnene i vuggestueafdelingen sammen med personalet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 275/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 16. juni 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Elisabeth Sikemsen
Telefon: +299 366720
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning