Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

Faglærer til elektriker uddannelsen

GENOPSLAG
KTI, Jern- & Metalskolen søger en faglærer til Elektriker uddannelsen

KTI, Jern- og Metalskolen i Nuuk søger en engageret faglærer, som vil være med til at uddanne unge og voksne inden for elektrikerområdet. Du skal sammen med de øvrige lærere tilrettelægge elevernes uddannelsesforløb med sigte på at uddanne dygtige og kvalificerede elektrikere.
Tiltrædelsesdato: 1. august 2020 eller efter aftale.
 
Kalaallit Nunaanni Teknikkimik Ilinniarfik (KTI) varetager uddannelser indenfor EUD (Jern- og Metalskolen) i Nuuk, samt EUD (Bygge- og Anlægsskolen), Råstof og Gymnasiet (GUX) i Sisimiut).
Du skal regne med, undervisningen primært ligger inden for følgende områder:

 • Monteringsarbejde
  • Tændingssystemer
  • Styringsteknik
 • Stærkstrømsteori (EU-standarder)
 • Svagstrømsteori

Det vil ligeledes være en fordel at have relevant undervisningserfaring. Du skal kunne indgå som underviser indenfor efteruddannelsesområdet, hvor skolen planlægger kurser indenfor områderne:

 • Styringsteknik, PLC styringer (primært Siemens)
 • El-sikkerhedsloven
 • Frostsikring
 • L - AUS

 
På elevgrundforløbet starter det vigtige områdefag Installations- og Elektroteknik.
På hovedforløbet får du grundfagene Dansk, Tysk (mange manualer til maskiner og styringer er på tysk), Informationsteknologi, Matematik, Miljø.
 
Områdefagene på hovedforløbet hedder Elektroteknik, Installations- og monteringsteknik, Kvalitetssikring samt Dimensionering og installation (sidstnævnte dog ikke for specialet kommunikations- og sikringsteknik).
 
Specialefagene på lys- og energiteknik er Intelligente installationer (dvs. programmerbare installationer), Belysningsanlæg, Styrings- og reguleringsteknik samt Energiteknik.
 
Vi forestiller os:

 • At du har en faglig uddannelse som minimum el-installatør eller lignende
 • At du har lyst til og evner for at deltage i uddannelsernes udvikling
 • At du kan deltage i skolens store efteruddannelsesaktivitet
 • At du har praktisk erfaring indenfor elektrikerfaget
 • At du har gode samarbejdsevner
 • At du har kendskab til PCschematic

 
Ansøgningsfrist: 17. juni 2020.
Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til uddannelseschef Ole Pedersen på telefon +299 348600 eller e-mail ojp@kti.gl. Se også vores hjemmeside på www.kti.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning