Gå til hovedindhold
81

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger engagerede socialrådgivere/konsulenter

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger 3 socialrådgivere/konsulenter, der har erfaringer med at arbejde i udsatte børn- og ungeområdet, og som brænder for at skabe positive forandringer på socialområdet. Der søges 1 socialrådgiver til primært myndighedsområdet og 2 socialrådgivere/konsulenter til foranstaltningsområdet.  
Stillingerne er forankret i Den Centrale Rådgivningsenhed, som bl.a. arbejder med understøttelse med juridisk og socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger og retter sig mod myndighedspersoner, der arbejder med udsatte børn og unge.
 
I Den Centrale Rådgivningsenhed tilbyder man sagsbehandlerne i myndighedsområdet og i foranstaltningsområdet råd og vejledning samt supervision inden for udsatte børn- og ungeområdet.
 
I enheden varetages også de borgerrettede tilbud, såsom rejsehold i forhold til behandling af seksuelle overgreb, telefonrådgivningsenhederne Tusaannga og Alliaq.
 
Du vil komme i en enhed, som fortsat er i udvikling, og som har et stærkt sammenhold.
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:

 • Råd og vejledning i konkrete sager i forhold til kommuner og relevante aktører for børn og unge, der har været udsat for omsorgsvigt og/eller seksuelle overgreb
 • Sidemandsoplæring/faglig bistand
 • Indgå i tværfagligt samarbejde internt og eksternt
 • Koordinerende arbejde
 • Løbende opdatering af socialfaglig viden, metoder og indsats i samarbejde med enheden
 • Indsamling og videreformidling af viden
 • Supervision/kurser

 
Vi forventer, at ansøgerne:

 • Har en socialrådgiveruddannelse eller en anden relevant uddannelse
 • Evt. efteruddannelse inden for det sociale område (myndighed og/eller foranstaltning)
 • har erfaring med tværsektorielt samarbejde
 • er god til at samarbejde og koordinere
 • arbejder selvstændigt, struktureret og løsningsorienteret
 • er dobbeltsproget i grønlandsk og dansk

 
Vi kan tilbyde et job med mange muligheder for faglig udvikling, samarbejde med mange samarbejdspartnere og aktører på området, som arbejder for at styrke indsatsen for børn og unge.
 
Om rejseaktivitet
Der skal forventes høj rejseaktivitet til tider i forbindelse med stillingerne.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Arnajaraq Poulsen på tlf. +299 34 60 14 eller på e-mail apou@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning