Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Vil du være en del af en folkeskole i udvikling? Qeqqata Kommunia søger lærere til skoleåret 2020/2021

Gennem de seneste år har folkeskolen i Qeqqata Kommunia været i en rivende udvikling. Denne udvikling vil fortsætte de kommende år frem og vi søger lærere, der ønsker at gøre en forskel og biddrage til denne udvikling.

Som den første kommune i Grønland har Qeqqata Kommunia valgt at satse på IT-udvikling gennem iPads. I starten af 2014 fik alle skoleelever og lærere uddelt iPads til brug i undervisningen og derhjemme. Med iPads-projektet ønsker kommunen at forbedre resultaterne af undervisningen og skabe lige muligheder for at alle elever kan opnå IT-kompetencer, som fremtidens globale samfund kræver.

Desuden arbejder vi på at skabe en folkeskole, der skaber uddannelsesparate elever. Derfor har vi fokus på at styrke skole-hjemsamarbejdet, samt overgange mellem trin - både fra daginstitution til skole, men også videre i uddannelsessystemet.

Skolens indsatsområder er undervisningsdifferentiering & løbende evaluering, iPad og De 7 Gode Vaner. Alle indsatsområderne gennemgås løbende i kurser og workshops og skal anvendes i undervisningen.

Ansøgningsfrist:

4. juni 2020

Sted/Afd:

Sisimiut / Maniitsoq

Varighed:

Fuldtid

Tiltrædelsesdato:

1. august 2020 eller efter aftale

Løn:

Efter gældende aftaler

Hvis du vil være en del af denne udvikling, så søg en af de ledige stillinger på følgende skoler: 

10 Lærere på særlige åremålsansættelser søges til Atuarfik Kilaaseeraq pr. 1.aug eller efter aftale

 

Atuarfik Kilaaseeraq:

Der er ca. 325 elever

Skolen har en normering til 46 undervisere

Der er 21 klasser fordelt på 1. til 10. klasse

Der er 5 specialklasser

 

2 lærere til trin 1: Klasselærer funktion, Matematik, Grønlandsk, Engelsk, Dansk, Samfundsfag, Religion Filosofi, Lokale valg & Idræt.

 

3 lærere til trin 2: Klasselærerfunktion, Dansk, Engelsk, Religion filosofi, Samfundsfag og Lokale Valg. Familie klasse lærer & holddannelse.

 

2 lærere til trin 3: Familie klasse lærer, Engelsk, Dansk, Religion Filosofi, Samfundsfag, lokale Valg, Holddannelse & Familie klasselærer.

 

3 Lærere til specialklasser: I alle fag, klasselærerfunktion samt specialiseret i special undervisning.

 

Maniitsoq har igennem de sidste mange år oplevet boom i fiskeindustrien, hvor kommunen har arbejdet med byfornyelse, boligbyggeri og stadig arbejder med en nytænkning og udvikling af daginstitutions- og fritidstilbuddene. I Maniitsoq er der gode muligheder for:

·       dagsinstitutions pladser med lav pris

·       fritidsaktiviteter

·       fritidssport, herunder gode ski-muligheder i langrend og alpin

·       vandre i naturen og gode sejle muligheder

Skoleinspektør Elna Heilmann kan kontaktes på telefon (+299) 813122 eller e-mail: elna@kilaas.gl

 

 

1 skoleleder og 1 lærer på særlige åremålsansættelser søges til Atammiup Atuarfia pr. 1.aug.

 

Atammiup Atuarfia:

Atammik er beliggende i tæt sejleafstand mellem Nuuk og Maniitsoq. Der bor op mod 200 mennesker i Atammik, hvoraf ca. 25 går i bygdens skole. Skolen har elever fra 1.-8. klasse, fordelt på 3 forskellige klasser og 1 specialklasse. Eleverne flytter til Qeqqata Kommunias skolehjem i Maniitsoq og går på Atuarfik Kilaaseeraq i 9.-10. klasse. Lærerkollegiet består af 4 lærere og 1 timelærer, inklusive skolelederen.

 

Der søges en skoleleder og en lærer, der kan undervise på mellemtrin og ældstetrin i alle fag med mulighed for ansættelse med særlige åremålsvilkår samt mulighed for tjenestemandsansættelse ved direkte overgang fra anden tjenestemandsstilling.

 

Faglige kurser tages i løbet af året sammen med bygdeskolens lærere og hovedskolens lærere ved Atuarfik Kilaaseeraq, Maniitsoq.

 

Vi har brug for en leder, som tror på en motiverende, engagerende og synlig pædagogisk ledelse i en bygdeskole i spændende udvikling. Vi søger en leder, der vægter et godt samarbejde med lærerne, hjemmet, fritidsområdet, forvaltningen og især med børnene.

 

Tiltrædelse for begge stillinger er 1. august 2020.

 

Skoleleder Aaqa-Karline Sethsen kan kontaktes på telefon (+299) 81 85 33 eller e-mail: atammik@kilaas.gl

 

 

1-2 lærere søges til Sarfannguup Atuarfia pr. 1 aug.

 

Sarfannguup Atuarfia:

Der er ca. 10 elever fordelt på 3 hold, 3 til 8 kl. og 1 elev på specialklasse, i bygdens skole.

Skolen er normeret til 4 lærere. Der er p.t. ansat 2 lærere, hvor den ene går på pension ved slutning af skoleåret og 1 timelærer og 1 fast vikar.

 

Vi søger 1 -2 lærere, som kan varetage undervisningen i fagene: Da – Eng -Mat i alle trin. Evt. suppleret med Lokale valg, naturfag, samfundsfag, og personlig udvikling. Klasselærerfunktionen vil også indgå i jobbet.

 

Skolen har fokus på at højne faglighed og selvstændighed, så eleverne er rustet til videre uddannelsesforløb eller erhvervsforløb efter endt folkeskole.

 

Sarfannguup Atuarfia er en lille bygdeskole meget tæt på naturen, hvor der rig mulighed for at udfolde sig i den skønne natur omkring bygden. Enten ved at sejle, gå, eller med hundeslæde. Og der kun ca. 1 times sejlads fra byen Sisimiut.

 

Vi har brug for en lærer, som er udadvendt, har humor med et godt faglig og social tag på elever, som kan indgå teamsamarbejde, og kan begå sig i et lille samfund hvor alle kender hinanden.

 

Hvis lærerprofilen passer dig, så søg stillingen og få en uforglemmelig tid og oplevelse for livet med enestående natur og dyreliv omkring bygden.

 

Skoleleder Daanialeeraq Møller kan kontaktes på tlf. (+299) 869510 eller e-mail: sarfannguit@atuarfiit.gl

 

 

4 Lærere til Minngortuunnguup Atuarfia samt en rådgivningslærer i almindelig specialundervisning pr. 1.aug.

 

Minngortuunnguup Atuarfia:

Er en 2-sporet moderne skole med ca. 420 elever (1.-10. klasse samt 9 specialklasser)

Skolen er normeret til 53 lærere og er i rivende udvikling.

 

Vi har fokus på at udvikle vores selvstyrende team i en afdelingsopdelt skole.  De enkelte afdelinger samarbejder om en fleksibel planlægning af skoleåret med udgangspunkt i at skabe den bedst mulige læring og trivsel for både elever og personale.

Vi er kendetegnet ved et højt fagligt niveau og med socialt engagement i vores elever.

Vi er en lærerstab med godt sammenhold og stærk arbejdsindsats i teamsamarbejdet og for hele skolen. Synlig ledelse med klare mål for skolen og med ressourcer til den enkelte medarbejder.

 

I det kommende år arbejder vi med at udvikle vores evalueringskultur og det interne samarbejde med fleksibel holdundervisning.

 

Vi har den ambition at vi skaber plads til alle og støtter op omkring den enkelte elev. Vi giver eleverne den bedste skolegang og med brugbare resultater til deres videre forløb.

Derfor har vi udvidet kommunikationen med forældre og elever primært via Skoleintra, ligesom fraværsopfølgning er en naturlig del for alle medarbejdere. 

 

Desuden etablerer vi et nyt pædagogisk serviceværksted/-center, hvor vi bl.a. har fokus på at videreudvikle erfaringerne og kundskaberne med brugen af IPads i undervisningen. Alle elever og personaler får udleveret IPads og vi har allerede gode erfaringen med brugen af disse i undervisningen. Disse gode erfaringer arbejder vi videre med i de kommende år, så IPads bliver det naturlige omdrejningspunkt i undervisningen. Men kun der hvor det giver mening. 

 

Vi søger 1 lærer til yngstetrinnene med undervisningskompetencer i dansk, religion/filosofi, idræt/friluftsliv, samfundsfag/historie, musik samt eventuelt andre fag. Du skal endvidere være klasselærer i en 3. klasse; ligesom du har interesse for udvikling af vores lokale valg.

 

På mellemtrinnet søger vi 3 lærere, som vil kunne undervise i musik, dansk, engelsk, matematik, naturfag, idræt/friluftsliv, grønlandsk, religion/filosofi og andre fag.

Desuden vil der være klasselærerfunktion i en 4. klasse og en del støttetimer på 4. årgang.

Igen ønsker vi undervisere, som også har mod på arbejdet med at videreudvikle vores lokale valg.

 

Til sidst søger vi en rådgivningslærer i almindelig specialundervisning.

Du vil være skolens omdrejningspunkt i forhold til den forebyggende specialundervisning, være rådgiver og konsulent for lærerne; både på skolen men også på de 3 bygdeskoler i Kangerlussuaq, Sarfannguit og Itelleq. Desuden er du skolens kontaktperson til MISI (PPR) og vil også skulle være observerende i kollegaers undervisning, så I sammen kan hjælpe den enkelte elev. Du vil blive tæt knyttet til afdelingslederen for vores pædagogiske serviceværksted/-center, idet tildeling af holdundervisning og kortere og længerevarende støtte og kurser ligger i det regi.

Desuden vil der være en mindre undervisningsdel tilknyttet stillingen.

 

Sisimiut er Grønlands 2. største by med masser af indkøbsmuligheder og kulturelle aktiviteter. Byen ligger nord for polarcirklen i naturskønt område med gode muligheder for sommer- og vinteraktiviteter i naturen. Der er flotte vandreruter i de mange fjelde, vi har omkring os og muligheder for fiskeri, sejlads, kajaksejlads og jagt.

Om vinteren er der mange muligheder for vinteraktiviteter såsom langrend, slalom, snowboard, skøjteløb på isen, snescooterture og hundeslædekørsel.

Desuden har vi moderne biograf, koncertsted og meget mere, som gør Sisimiut til en moderne spændende by med masser af fritidsmuligheder i vores skønne natur.

Som medarbejder har du gratis motionskort til hallens motionscenter.

 

Skoleinspektør kan kontaktes, Jesper Ryttov kan kontaktes på telefon (+299) 58 41 88  

e-mail: jery@qeqqata.gl

Vores hjemmeside kan ses på ma.gl

 

Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende aftale om ansættelse på særlige åremålsvilkår (se www.imak.gl), herunder ret til frirejse og bohaveflytning. Ansættelsesperioden fastsættes som minimum til 3 år med mulighed for forlængelse med 1 år adgangen. 

 

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m. v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m. v. i henhold til ovenstående.

 

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

 

Tiltrædelse pr. 1. august 2020 eller efter aftale.

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser, referencer og straffeattest sendes senest den 4. juni 2020 til: 

Qeqqata Kommunia
Personalekontoret
Postbox 1014
3911 Sisimiut
E-mail: jobs@qeqqata.gl
www.qeqqata.gl