Gå til hovedindhold
91

Ledende kollegieinspektør søges til Campus Kujalleq

Campus Kujalleq søger en ledende kollegieinspektør, som skal være afdelingsleder for kollegieadministrationen ved Campus Kujalleq i Qaqortoq.
 
Vi søger en ledende kollegieinspektør, der med respekt for de unge og deres situation som studerende, sammen med kollegieadministrationens personale og Campus Kujalleqs øvrige personale kan medvirke til at strukturere de administrative opgaver og medvirke til at opbygge et fritidsliv, der spiller fornuftigt sammen med de unges studier.
 
På Campus Kujalleq har vi mange forskellige uddannelser og derfor mange forskellige slags elever. Vi har lærlinge på TNI-uddannelserne, elever på vores GUX-afdeling og studerende på vores videregående uddannelser. De unge på kollegierne kommer fra hele Grønland, og vil derfor typisk i udgangssituationen være meget langt fra familie og venner. Savn og hjemve fylder derfor i deres hverdag.
 
Som ledende kollegieinspektør får du ledelsen over vores kollegieafdeling. Den består af en kollegieinspektør, tre kollegiepædagoger, kollegie-madmødre, kollegiepedeller, en rengøringsafdeling og kontorpersonale.
 
I vores kollegieafdeling har vi ca. 300 kollegieværelser plus 15-20 eksterne kollegieværelser. Dette er fordelt på ca. 35 kollegiebygninger og 10-15 eksterne lejligheder/huse. Vores har både et kollegie med 40 kollegielejligheder og mange kollegiehuse med 5-6 kollegieværelser, men også mange kollegiehuse, hvor der kun bor en kollegianer med sin familie. Antallet af kollegianere svinger i løbet af året, da vi har en del vekseluddannelser, men ved fuld belægning har vi ca. 320 kollegianere. Dertil kommer at mange kollegianere medbringer familien.
 
Som ledende kollegieinspektør skal du have et tæt samarbejde med vores uddannelseschefer, GUX-rektor og den tilknyttede elevservice. Du skal også samarbejde med Campus Kujalleqs centrale administrationsafdeling.
 
Den ledende kollegieinspektør skal også kunne varetage særlige fortrolige arbejdsopgaver i samarbejde med det øvrige kollegiepersonale med reference til ledelsen.
 
Som ledende kollegieinspektør er din nærmeste overordnede Campus Kujalleqs forstander.
 
Hvis ovenstående lyder interessant for dig, vil vi gerne have en motiveret ansøgning, hvor du gør rede for din uddannelse og de erfaringer, du vil kunne bringe med i jobbet. Endvidere skal din ansøgning indeholde refleksioner over, hvordan du vil løfte opgaven med at give rum til den unges udvikling som selvstændigt individ - og teenager - og samtidig sikre, at den unge er fokuseret på uddannelse, sund levevis og aktiv deltagelse i (lokal-)samfundet.
 
Ønsker til ansøgeren:

 • Vi stiller krav om, at du har ren straffeattest og ren børneattest.
 • Åben og positiv rollemodel.
 • Har relevant uddannelse og godt kendskab til pædagogik og ejendomsvedligeholdelse.
 • Er engageret uanset opgavens karakter, har administrativ flair, er fleksibel, serviceorienteret og kan arbejde selvstændigt samt i fælleskab og bevare overblikket i hektiske perioder.
 • Har kørekort.
 • Stabil, ansvarsbevidst og har lysten til at være en del af de unges daglige liv.
 • Samarbejdsvillig og er i stand til at aktivere unge mennesker.
 • Har erfaring med ledelse og organisation af kollegieområdet.
 • Dobbeltsproget og har kendskab til det grønlandske forhold.


Nogle konkrete arbejdsopgaver:

 • Daglig ledelse af kollegieafdelingen
 • Planlægning af ind- og udflytninger, vedligeholdelse over en flerårig periode
 • Planlægning og styring af kollegiekapaciteten
 • Daglig inspektør inden for hele kollegieområdet i samarbejde med ledelsen.
 • Orientering til forældre/studievejledere/kontaktundervisere i kollegierne for studerende u/18 år.
 • Bidrage til kontakt mellem de studerende i godt socialt klima og positiv fritid.
 • Medvirkning til løsning af konflikter eller problemer i kollegierne i samarbejde med kollegiepersonale.
 • Planlægning og deltage i kollegievagt- og bagvagtordning uden for skolens almindelige åbningstid.
 • Iværksætning af aktiviteter for/med kollegiebeboerne.
 • Styring og medansvarlig for studerendes indkvartering ved ankomst eller afrejse samt ved omflytning jf. retningslinjerne.
 • Medansvarlig for ind- og udvendig vedligeholdelse samt rengøring af kollegiebygningerne.
 • Styring af kollegieadministrationens IT-systemer
 • Fakturagodkendelser.
 • Medvirkning til styring af indkøb af inventar samt lager for kollegiemøblerne.
 • Samtaler med elever efter behov/ønske.


Arbejdstiden er 40 timer ugentlig.
 
Der skal foreligge en børneattest samt ren straffeattest inden ansættelse.
 
Oplysninger om stillingen kan indhentes hos hn@cak.gl eller telefon +299 647865.

Ansøgningsfrist 5. juni 2020.

Tiltrædelse hurtigst muligt eller efter nærmere aftale.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning