Gå til hovedindhold
84

Dette jobopslag er udløbet

Adjunkt / Lektor ved afdeling for Sprog, Literatur & Medier

En stilling som adjunkt/lektor i grønlandsk litteraturvidenskab, kulturvidenskab og medievidenskab i Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier (SLM) på Institut for Kultur, Sprog, og Historie (KSH) ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, er ledig til besættelse 1. juni 2020 eller efter aftale.

Kvalifikationskrav
Ansøgere forventes at have en ph.d.-grad eller være postdoc og have en profil inden for litteraturvidenskab, kulturvidenskab og medievidenskab. Da afdelingens fag primært tager afsæt i grønlandske primærkilder og litteratur, vil ansøgere med kompetence i grønlandsk på modersmålsniveau blive foretrukket.

Opgaver
Arbejdsopgaverne er primært at varetage undervisningen i fagenes discipliner efter aftale med de øvrige undervisere på 1. og 2. studieår af bacheloruddannelsen, at indgå i undervisningen på 3. studieår af bacheloruddannelsen og på kandidatuddannelsen, samt at varetage vejledning af studerende på bachelorniveau, på kandidatuddannelsen og på ph.d-uddannelsen.

Til stillingen er knyttet en fri forskningsforpligtelse med relation til Grønland og Arktis.

Undervisningen på Ilisimatusarfik kan foregå på grønlandsk, dansk eller engelsk.

Hvem er vi?
Ilisimatusarfik blev oprettet i 1987 og har fire institutter: Institut for Kultur, Sprog og Historie, Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, Institut for Læring og Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab samt herunder i alt 12 afdelinger.

Institutterne omfatter både bachelor- og kandidatuddannelser.

På Institut for Kultur, Sprog og Historie er der ansat og tilknyttet adjungerede professorer, lektorer, adjunkter, et antal faglærere, emeriti samt ph.d.-studerende.

Ilisimatusarfik indgår i forsknings- og undervisningssamarbejder med partnere primært i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.
    
 Ansøgningen
 Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:
 Bilag 1: Curriculum Vitae.
 Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
 Bilag 3: Publikationsliste.
 Bilag 4: Eventuelt visioner om et kommende forskningsprojekt i relation til afdelingens profil.

Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger om ansættelse som lektor/adjunkt nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Disse ansøgere vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen.
Samtlige indkomne ansøgninger vil derefter blive behandlet i et ansættelsesudvalg.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Institutleder Aage Rydstrøm-Poulsen, tlf. +299 385678 eller lektor Birgit Kleist Pedersen tlf. +299 385675.
 
Du kan læse mere om universitetet på www.uni.gl og på http://da.uni.gl/job.aspx kan du finde vores introduktionshæfte til interesserede ansøgere.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning